Velkommen til Haugesund Sanitetsforenings Revmatisme­sykehus AS

En by med mange bygninger

Kurs og møter

 • Styremøte
  Styremøter ved HSR gjennomføres normalt kvartalsvis.
  Styremøte
  4.
  juli
  2024
  Flere datoer
 • Å leve med fibromyalgi og/eller langvarige muskelsmerter
  Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er beregnet for pasienter med sikker diagnose.
  Å leve med fibromyalgi og/eller langvarige muskelsmerter
  11.
  juni
  2024
  Flere datoer
 • Brukerutvalget
  Brukerutvalget ved HSR oppnevnes for 2 år av gangen. Brukerutvalget møtes 4-5 ganger i året, og tar opp ulike forhold pasientene spiller inn.
  Brukerutvalget
  12.
  juni
  2024
  Flere datoer
 • Å leve med aksial spondyloartritt (tidl. Bekhterev)
  Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Tilbudet er utarbeidet for personer som har sikker diagnose.
  Å leve med aksial spondyloartritt (tidl. Bekhterev)
  20.
  august
  2024
  Flere datoer
 • Å leve med Artrose
  Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er beregnet for pasienter med sikker diagnose av artrose.
  Å leve med Artrose
  27.
  august
  2024
  Flere datoer
 • Å leve med leddgikt (Revmatoid artritt)
  Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er utarbeidet for personer med sikker diagnose leddgikt (Revmatoid Artritt, RA).
  Å leve med leddgikt (Revmatoid artritt)
  3.
  september
  2024
  Flere datoer

Ergoterapeutisk vurdering og oppfølgning

Ergoterapeutene ved HSR arbeider og veileder pasienter med mål om å fremme aktivitet og deltakelse i egen hverdag. Ved hjelp av samtale, undersøkelser og/eller observasjon kartlegger ergoterapeuten pasientens hindringer og ressurser som påvirker funksjon i daglige aktiviteter (ADL). På HSR møter du ergoterapeutene i tverrfaglig team på sengepost og i poliklinikk.
Ergoterapi ved HSR
Nærbilde av håndundersøkelse