Rettigheter og forpliktelser

Som pasient ved et ideelt sykehus har du de samme pasientrettighetene som ved et offentlig sykehus. Her får du informasjon om de viktigste rettighetene og forpliktelsene du som pasient har.

Du finner utdypende informasjon om dine rettigheter på helsenorge.no:

 • Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten

  Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

 • Barn og unge i familien

  Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din famili...

 • Behandling av personopplysninger

  Denne siden gir deg informasjon om behandling av personopplysninger og peker videre til ulike temaer knyttet til personvern og informasjonssikkerhet.

 • Children or teenagers in your family

  When someone in the family is sick and children and young people are affected they need to understand what is happening. You may be a patient, a relative or the parent of a sick child with siblings. At the hospital we are here to ensure tha...

 • Egenandel og frikort

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

Sist oppdatert 11.03.2022