Henvisninger

Sykehus, fastleger og spesialister kan henvise pasienter innen revmatiske lidelser, revmakirurgiske/ortopediske inngrep og hud- og veneriske sykdommer til HSR.

Individuell pasientveiledning

Foto: Grethe Nygaard

For henvisning til innleggelse, poliklinikk og våre ulike dagtilbud skal behandler benytte elektronisk henvisning.

Ved henvisning ber vi fastleger:

  • dersom det er tatt røntgenbilder, skrive inn hvor bildene er tatt/kommer fra
  • ved behov for tolk skrive inn dette, samt tolkespråk

Begge deler hjelper oss til bedre og raskere behandling av din pasient.

Ved behov for informasjon angående innsendt henvisning, anbefales fastleger i kommunehelsetjenesten å benytte dialogmelding.

Merk at ved henvisning til revmatologisk rehabilitering skal nedenstående søknadsskjema fylles ut og sendes inn.

Søknadsskjema

Skjema fylles ut i samarbeid mellom pasient og henvisende lege, og sendes:

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Postboks 2175
5504 Haugesund

Sist oppdatert 03.06.2022