Tilgjengelighetserklæring

Vi byttet nettsider i midten av oktober 2023.

Ny tilgjengelighetserklæring under utarbeidelse.
Her er lenke til tidligere UU-erklæring

Hva er tilgjengelighetserklæring?

En tilgjengelighetserklæring er en sjelvdeklarasjon om i hvilken grad virksomhetens nettsted eller app etterlever kravene til universell utforming av ikt.

Du kan lese mer omm dette på sidene til UU-tilsynet.

Sist oppdatert 12.10.2023