Tilgjengelighetserklæring

HSR jobber sammen med øvrig spesialisthelsetjeneste for å sikre best mulig tilgjengelighet for vår digitale informasjon.

Norsk Helsenett har gått gjennom våre nettsider på systemnivå, og utarbeidet tilgjengelighetserklæring for de delene av denne som gjelder plattformen. Deretter har HSRs digitalredaktør gått gjennom lokalt innhold og vurdert dette opp mot tilgjengelighetskravene.

Vi har pr desember 2023 10 brudd på kravene, hvorav flere er programmeringsmessige som ble forbedret tidlig i 2024. Innholdsmessig har vi enkelte brudd, men dette er knyttet til enkeltsider, og ikke gjennomgående.

Du finner hele vår tilgjengelighetserklæring her

Har du sørsmål eller kommentarer ber vi deg kontakte oss via eDialog, se informasjon om dette nedenfor

Hva er tilgjengelighetserklæring?

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon om i hvilken grad virksomhetens nettsted eller app etterlever kravene til universell utforming av ikt.

Du kan lese mer om dette på sidene til UU-tilsynet.

Sikker dialog - andre

​Nå kan du sende e-post til oss på en sikker måte.

Vi har tatt i bruk tjenesten eDialog, slik at både privatpersoner og virksomheter kan sende oss brev og dokument via en sikker kanal.
Ettersom sendingen blir kryptert, kan også konfidensielle opplysninger og informasjon som er underlagt taushetsplikt sendes via eDialog. 
Vi kan også svare via sikker kanal, og oppfordrer derfor alle til å bruke eDialog for rask og trygg kommunikasjon.
Pasienter bes benytte helsenorge.no for henvendelser om sin behandling
Sist oppdatert 29.05.2024