Sanitetsforeningens Forskningsfond

Haugesund Sanitetsforening opprettet i 2019 forskningsfond på 20 millioner for å bidra til videre utvikling av fagmiljøene ved HSR og datterselskapet Rehabilitering Vest .

HSR har 3 sterke medisinske fagmiljøer, som også er avgjørende for utdanning og rekruttering av leger og annet helsepersonell til regionen.

Sanitetsforeningen har gitt 20 millioner til Forskningsfondet. Siden 2019 har fondett bidratt til 3 doktorgradsarbeider, 2 postdoc-prosjekter og stimuleringsmidler til noen studier i tidlig oppstartsfase.

Søknader til fondet kvalitetssikres av ekstern seniorforsker før eventuell tildeling. Forskerne som mottar midler er alle tilknyttet HSR, og samarbeider med fagmiljøer i vår region og med relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Forsterker etablerte fagmiljø

Gjennom deltagelse i en rekke nasjonale og internasjonale studier, og via egeninitierte forskningsprosjekter bidrar sykehuset til å skape et attraktivt fagmiljø med høy faglig standard.

Flere av våre medarbeidere underviser i ulike nasjonale- og internasjonale fora og bidrar også til studentundervisning, blant annet ved Høgskolen på Vestlandet. Avdelingsoverlegen ved revmakirurgisk/ortopedisk avdeling har formell tilknytning til Universitetet i Bergen via deltidsstilling som førsteamanuensis der. 

HSR er godkjent som hovedlæringsarena for leger i spesialisering (LIS) innen både revmatologi og dermatologi/venerologi. Vi bidrar også til utdanning av LIS i ortopedisk kirurgi ved å være læringsarena for Helse Fonna for denne spesialiteten. Vi tar også imot allmennleger i spesialisering (ALIS) som trenger sykehustjeneste for å oppnå sin spesialitet i allmennmedisin.

HSR tilbyr også praksisplasser for sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, og bidrar dermed til disse fagområdenes praktiske studiedel. 

Vil du bidra til våre fagmiljø?

Vi håper du vil være med å forsterke innsatsen for å bygge våre fagmiljøer og spisskompetanse i forskning og helse i vår region.

Ta kontakt med:

Leder i Haugesund Sanitetsforening:
Ellen Børseth, tel 906 29 161, e-post elboers@online.no

eller

Administrerende direktør ved HSR:
Kari Nådland, tel 922 22 171, e-post kari.nadland@hsr.as

Du kan også tegne deg til bidrag her
Styremedlem og leder i Sanitetsforeningen Ellen Børseth
Sist oppdatert 10.05.2024