HSR får eget forskningsfond

Haugesund Sanitetsforening har besluttet å opprette forskningsfond på 20 millioner. Formålet er å styrke forskningen ved Revmatismesykehuset i Haugesund.

Helge Ytterøy L'orange
Publisert 21.11.2019
Sist oppdatert 05.01.2023
Kvartetten bak HSRs forskningsfond
Leder Ellen Børseth i Haugesund Sanitetsforening, Fagsjef Øystein Gøthesen ved HSR, styremedlem Reidun Vikebø ved HSR og administrerende dirketør Kari Nådland. (Foto: Grethe Nygaard)

​Haugesund Sanitetsforening har i lengre tid hatt fokus på forskning. Daglig leder Reidun Vikebø har sammen med foreningens styre lagt ned mye arbeid med å opprette et fond for å styrke forskningen ved Revmatismesykehuset.

- Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) bidrar allerede inn i en rekke ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Gjennom forskningsfondet vi nå oppretter skaper vi rom for ytterligere bidrag og sikrer mulighetene for faglig utvikling for sykehusets medarbeidere, sier Ellen Børseth, leder i Haugesund Sanitetsforening.

Forskningsfondet skal gå til frikjøp og stipend for klinisk forskning på doktorgradsnivå, PhD-stipend og post-doc-stipend. Tildeling fra fondet er forbeholdt medarbeidere ved HSR og datterselskap som har mer enn 50% stilling.

- Fondet vil bidra til forskning og kompetansebygging innen alle våre profesjoner. Det er viktig for oss at også mer kvinnedominerte profesjoner som sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre kan søke støtte fra fondet, forklarer Børseth om hvorfor alle medisinske profesjoner kan søke fondet om støtte.

Unik mulighet

- Dette er fantastisk for et sykehus som vårt. Gjennom bedre muligheter til frikjøp og utdanningsstipender vil vi i langt større grad kunne gå inn i forskningsprosjekter og også initiere egne studier sier fagsjef ved HSR, Øystein Gøthesen og legger til at det vil være viktig å få frem forskning på alle 3 fagområder HSR har, revmatologi, revmakirurgi/ortopedi og dermatologi.

Han forteller at HSR nå har en lege som forsker i 75% og at sykehuset har vært deltagere i en rekke nasjonale studier og forskningsprosjekter. Fagsjefen selv er tilknyttet Universitet i Bergen i en bistillling som 1.amanuensis, og flere av sykehusets medisinske personell underviser ved HVL. Fagsjefen forklarer at forskningsfondet gir mulighet for systematisk forskningsarbeid over flere år.

Forskningsfondet får et styre på 4 medlemmer oppnevnt av Haugesund Sanitetsforening. Styret vil oppnevnes basert på relevant kompetanse, og krever ikke medlemskap i sanitetsforeningen. Fondet vil ha søknadsfrister 2 ganger i året, og det er allerede varslet ønske om å søke fra flere medarbeidere.

- Vi ser frem til å komme i gang, og håper vi kan se resultater i form av forsterket forskningsinnsats allerede i 2020, avslutter Ellen Børseth.

For ytterligere informasjon:
Rådgiver Helge Ytterøy L'orange, tel 90 277 255