HSR med nordisk erfaringsdeling

HSRs Hans Kristian Skaug har nylig deltatt på ‘Best Practice Nordic’ der han delte av sine erfaringer gjennom sitt forskningsprosjekt innen kjempecellearteritt.

Helge Ytterøy L'orange
Publisert 03.11.2023
En person som snakker på et podium
Hans Kristian Skaug under innledningen i København tidligere i høst

Skaug bygger videre på HSRs tidligere forskning innen kjempecellearteritt. I samarbeid med fagmiljøer på Sørlandet, Østlandet og i Bergen, jobber Hans Kristian Skaug frem en forskningsbasert PhD der målet er å belyse:

  • utviklingen av forekomst av kjempecellearteritt i perioden 2013-2020
  • eventuelle forskjeller i sykdomsforløp og behandling mellom de ulike sykdoms-undergruppene (kraniell, ikke-kraniell eller blandet kjempecellearteritt)
  • forekomst av følgesykdommer som hjerte-/karsykdommer og diabetes 
    og
  • hvordan sykdom og behandling påvirker pasientenes livskvalitet

I august holdt Skaug en muntlig presentasjon på Scandinavian Congress of Rheumatology (SCR) i København og presenterte de første funnene i studien for et engasjert publikum. Disse funnene består i en beskrivelse av pasientgruppen både på helhetsnivå og i de forskjellige undergruppene av sykdommen. Disse funnene beskrives mer detaljert i den første vitenskapelige artikkelen i studien, som ble nylig sendt inn til et internasjonalt tidsskrift.

I forbindelse med presentasjonen på SCR ønsket ‘Best Practice Nordic’ å publisere en videopresentasjon om prosjektet. ‘Best Practice Nordic’ formidler spesialtilpasset, aktuell og klinisk relevant kunnskap om nye indikasjoner og behandlinger, studier, anbefalinger og best practice, som bidrar til bedre pasientbehandling innenfor forskjellige områder. 

Se Hans Kristian Skaugs videopresentasjon på  Best Practice Nordic her (engelsk)

Se flere faglige artikler med bidrag fra HSR her