Revmatologisk rehabilitering

Revmatismesykehuset i Haugesund tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering for personer med revmatisk sykdom og sammensatte problemstillinger over 18 år.

Publisert 17.06.2024
Veiledning av fysioterapeut

Foto: Grethe Nygaard

Eksempel på individuell trening med fysioterapeut

Tverrfaglig team sikrer helhetlig oppfølgning  

Rehabilitering er hjelp til selvhjelp for en bedre hverdag og innebærer at tiltakene utformes med utgangspunkt i pasientens målsettinger. Rehabiliteringen bygger på pasientens ressurser og forutsetninger og det tverrfaglige teamet skreddersyr individuelle tiltak og veiledning, basert delvis på en-til-en oppfølgning og delvis på gruppeundervisning og gruppetrening. 

Basert på ditt sykdomsbilde og opptreningsbehov tilbyr vi 1 til 3 ukers opphold. Ofte fordelt på 1 ukes kartleggingsopphold og inntil 2 uker oppfølgende opphold.

Det tverrfaglige teamet består av revmatolog/lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere, sosionom og farmasøyt. Teamet sikrer at pasientene får en helhetlig oppfølgning gjennom hele rehabiliteringsoppholdet. Flere av teammedlemmene har videreutdanning i rehabilitering og veiledning i tillegg til at teamet har lang klinisk erfaring både innen rehabilitering og revmatologi. 

Sykehus med gode fasiliteter 

Revmatismesykehuset i Haugesund ble totalrenovert og påbygget i 2016. Det betyr at sykehuset er av Vestlandets mest moderne, og med svært gode fasiliteter. 

- Vi har svært gode behandlingsrom og utstyr for individuell oppfølgning. I tillegg har vi en stor treningssal, kondisjonstreningsrom og styrketreningsrom. Vi har også terapibasseng med 34 grader, og trening i vann er en viktig del av vårt behandlingsopplegg, forteller avdelingsoverlege Elisabet Langseth Esperø. 

Tilbakemeldingene fra pasienter som har vært innlagt til rehabiliteringsopphold ved HSR er gode. Evalueringer viser en tilfredshet på 98,3% med rehabiliteringstilbudet ved HSR. 

- Dette er en høyt spesialisert behandling, og gjennom nasjonale føringer er det satt tydelige kriterier som må være oppfylt for å kunne komme inn til kompleks revmatologisk rehabilitering, forklarer avdelingsoverlege Esperø, før hun avslutter: 

- Revmatologisk rehabilitering forutsetter at du er motivert og deltar aktivt med å sette mål og arbeide for å nå disse. 

Både sykehuslege, fastlege og revmatolog kan henvise. Du trenger ikke være pasient ved HSR for å bli henvist. 

Inntakskriterier for revmatologisk rehabilitering

 1. Inflammatorisk revmatisk sykdom, medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av lokal revmatolog
 2. Alder over 18 år
 3. Rehabilitering på lavere nivå er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig
 4. Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi og rehabilitering med samtidige tiltak fra 4 faggrupper
 5. Komplekse sykdomsutfordringer (som inkluderer minst 3 av punktene under):
  • Smerter og/eller fatigue
  • Overforbruk av analgetika
  • Fysisk funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom
  • Psykiske utfordringer som f.eks. angst og/eller depresjon
  • Komorbid somatisk sykdom
  • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid )

Her finner fastleger og andre henvisere søknadsskjema.

Rehabilitering ved revmatologiske sykdommer

Kompleks revmatologisk rehabilitering på individuelt nivå er et tilbud som har som målsetting å redusere sykdommens påvirkning, å forbedre pasientens bevegelighet, styrke og utholdenhet. Slik kan behandlingen bidra til aktiv livsutfoldelse.

Les mer om revmatologisk rehabilitering her
Veiledning med fysioterapeut