Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasienters behov, interesser og rettssikkerhet. Ombudet jobber også for å bedre kvaliteten i helsetjenestene.

​Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasienters behov, interesser og rettssikkerhet. Ombudet jobber også for å bedre kvaliteten i helsetjenestene.

Du kan kontakte Pasient- og brukerombudet om du:

  • ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient og pårørende
  • er misfornøyd med helsehjelpen
  • ønsker bistand til å løse konflikter
  • ønsker råd og rettledning

Ombudet gir mer informasjon om pasientrettigheter og / eller hjelper deg ved eventuell klage på helsetjenestene eller søknad om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Pasient- og brukerombudet har taushetsplikt og hjelpa er gratis. Du kan være anonym.

Du kan kontakte pasientombudet i fylket der du bor, uavhengig av hvor i spesialisthelsetjenesten du har fått helsehjelp.

Nettside

Telefon: 55 21 80 90
Telefontid: Kl. 09.00-11.00 og kl. 12.30-14.30

E-post: hordaland@pobo.no

Adresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen

Nettside

Telefon: 953 35 050
Telefontid: kl 09.00-11.00 og 11.30-15.00,
15. mai – 15. september stenger telefonen 14.30

E-post: rogaland@pasientogbrukerombudet.no

Gartnerveien 4, 2. etasje, Hillevåg

Sist oppdatert 10.11.2021