Behandling

Videokonsultasjon med behandler via join.nhn.no

Det er nå mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte.

Vi anbefaler at du ser denne korte filmen om forberedelser til videokonsultasjoner:

 


Om du trenger mer informasjon finner du dette under. Informasjonen gjelder i hovedsak pasienter, men er også relevant for andre som skal delta i møtet med sykehus og pasient.

Informasjon om hvordan du kobler deg opp og starter videokonsultasjonen blir sendt i innkallingsbrevet som du vil motta enten i innboksen din på Helsenorge eller i en digital postkasse. I noen tilfeller kan den også bli sendt på SMS eller e-post. For at videokonsultasjonen skal bli bra må du ta visse hensyn, så vi ber deg som pasient om å følge instruksene du får fra sykehuset og om å lese informasjonen nedenfor nøye.

 Du styrer selv tilgangen til digitale tjenester på helsenorge.no. For at du skal motta varsel om at du har mottatt innkalling med informasjon om oppkobling til video, må du ha samtykket til «full tilgang» i personverninnstillingene dine. 

Sjekk følgende dersom du er usikker på om du har «full tilgang»:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Trykk på navnet ditt oppe til høyre slik at du får opp profilinnstillingene dine under Profil og innstillinger.
 3. Trykk på «Personverninnstillinger». Dersom «Velg hvilke tjenester du vil bruke» viser «Du har samtykket til Full» er du allereie i mål. Viser denne noe annet, må du trykke «Endre samtykke» og sette den til «Full».
Med «fullt samtykke» på Helsenorge, vil du få varsel på SMS/epost om innkallinger som du finner under «Meldinger» og brevet ligger i Innboksen din. Innkallinger vil alltid ligge i din «Pasientjournal» selv når du ikke har gitt fullt samtykke.
Dersom du ikke har tilgang til Helsenorge vil du motta påloggingsinformasjon i posten og kan delta via nett.Før

Her er noen tips til deg som har fått innkalling til en videokonsultasjon og er usikker på hva du må gjøre. Klikk på overskriftene under for å se hva du trenger av utstyr og hvordan du skal forberede deg til samtale med behandler.

 • Planlegg samtalen i god tid slik at samtalen i størst mulig grad kan gjennomføres uten avbrytelser og forstyrrelser. Sjekk at kamera og mikrofon virker på enheten du skal bruke når du møter behandler ved å åpne Testsamtale - delta.nhn.no. Her kan du teste lyd og bilde ved å følge instruksjonene.
 • Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på forhånd, inkludert oversikt over medisinbruk.

Join.nhn.no er en sikker videoløsning og krever ikke at du laster ned noe i forkant av konsultasjonen. Den kan brukes via mobil, nettbrett og PC. Vi anbefaler at du bruker følgende nettlesere, avhengig av hvilken enhet du skal bruke:
 • For IOS nettbrett / telefon (iPad/iPhone) - bruk nettleseren Safari
 • For Android nettbrett / telefon (Samsung m.fl.) eller PC - bruk nettleseren Google Chrome
 • Ikke bruk nettleseren Internet Explorer (IE)
 • Ved deltakelse via mobiltelefon bør denne være oppdatert med siste versjon av programvare
 • Om du bruker PC, sørg for at den er omstartet og har kamera, mikrofon og høytaler. Hvis ikke, må du koble dette til i tillegg.

 • Ta frem nettbrett, mobiltelefon eller PC og sjekk at enheten er ladet og koblet til et trådløst nett
 • Sørg for å være i et uforstyrret rom og vær forberedt med nødvendig informasjon og legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler
 • Ha tilgang til telefon i tilfelle behandler trenger å kontakte deg ved tekniske utfordringer

Det finnes ulike måter å koble seg opp til videokonsultasjon. Det er viktig at du følger instruksene du får fra sykehuset. Her er en oversikt over de ulike måtene:
 • Oppkobling via Helsenorge
  • I timeavtalen
  • I innkallingsbrevet
 • Oppkoblingsinformasjon i brev mottatt i en digital postkasse (for eksempel DigiPost)
 • Oppkoblingsinformasjon på SMS eller epost

Forsinkelser kan oppstå

Husk at behandler kan være forsinket, vennligst vent på velkomstsiden / venterommet. Dersom behandler er mer enn 15 minutter forsinket, ta kontakt med avdelingen som har kalt deg inn. Du finner kontaktinformasjon i innkallingsbrevet.

Velg den måten som gjelder for deg i tråd med instruksene fra sykehuset: • Trykk på startknappen

  Skjermbilde. Velkomstside på helsenorge.no

 • Du kommer inn på en velkomstside og går videre til en side der du får informasjon om å tillate tilgang til kamera og mikrofon. Følg instruksjonene som blir gitt på siden.

  Skjermbilde. Tillat tilgang til kamera og mikrofon, lenke til veiledning.


 • Når du går videre kommer du til et venterom. Når behandler har kommet vil du automatisk gå videre, men du kan også gå inn i møtet ved å klikke på «Start videokonsultasjon». Da vil du straks se behandler.
Se felles instruksjon nedenfor for hvordan det fungere inne i videorommet.

Du må koble deg opp via informasjon som du finner i innkallingsbrevet. Det er viktig at du registrerer ditt fulle navn når du blir bedt om dette. Dersom du ikke identifiserer deg risikerer du å ikke bli sluppet inn i møtet.

Gå til Innboksen din og åpne innkallingsbrevet

Skjermbilde. Innboks på helsenorge.noFølg instruksjonene i brevet, du skal enten:

 1. Trykke på videolenken og identifisere deg med fullt navn eller

  Skjermbilde. Dialogboks på nettside hvor man skal skrive inn navn. Bilde


 2. Gå til https://join.nhn.no og identifisér deg med fullt navn og skriv inn oppgitt romnummer, for så å trykke på videosymbolet til høyre for feltet og tast videre inn firesifret pin-kode.

  Skjermbilde. Dialogboks hvor du skriver inn adresse eller nummer.


Dersom du ikke har mottatt pin-kode, trykk på «Delta». Dersom du ikke har mottatt romnummer og pin-kode, ta direkte kontakt med avdelingen som har kalt deg inn.

Videre må du:


 • Gi tilgang til kamera og mikrofon
 • Vent til du ser behandler
 • Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videorommet
Dersom lenken i innkallingsbrevet ikke fungerer, eller du har mottatt brevet på papir, må du åpne https://join.nhn.no, registrere deg og taste inn romnummer og pin-kode.

I innkallingsbrevet finnes informasjon om hvordan du kobler deg opp til videokonsultasjonen. Det er viktig at du registrerer ditt fulle navn når du blir bedt om dette. Dersom du ikke identifiserer deg, risikerer du å ikke bli sluppet inn i møtet.

Følg instruksjonene i brevet, du skal enten:

 1. Trykke på videolenken og identifisere deg med fullt navn eller

  Skjermbilde. Dialogboks på nettside hvor man skal skrive inn navn. Bilde


 2. Gå til https://join.nhn.no, identifisér deg med fullt navn og skriv oppgitt romnummer for så å trykke på videosymbolet til høyre for feltet og tast videre inn firesifret pin-kode.

  Skjermbilde. Dialogboks hvor du skriver inn adresse eller nummer.


Dersom du ikke har mottatt pin-kode, trykk på «Delta». Dersom du ikke har mottatt romnummer og pin-kode, ta direkte kontakt med avdelingen som har kalt deg inn.

Videre må du:


 • Gi tilgang til kamera og mikrofon
 • Vent til du ser behandler
 • Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videorommet
Dersom lenken i innkallingsbrevet ikke fungerer, eller du har mottatt brevet på papir, må du åpne https://join.nhn.no, registrere deg og taste inn romnummer og pin-kode.

I noen tilfeller blir oppkoblingsinformasjon sendt via SMS eller epost. Det finnes to ulike måter å koble seg opp på. Følg instruksene du mottar for den gjeldende videokonsultasjonen:

 1. Logg inn med BankID når du blir bedt om dette. Dersom du ikke har BankID kan du logge på med kode via SMS:
  1. Gi tilgang til kamera og mikrofon
  2. Følg instruksene på velkomstsiden for videokonsultasjonen
  3. Du går automatisk videre til møterommet når behandler har kommet. Dersom du ikke går automatisk videre, klikk på «Start videokonsultasjon» når denne er tilgjengelig.
  4. Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videorommet
 2. Ved oppkobling via https://join.nhn.no, registrer ditt fulle navn for å identifisere deg:
  1. Trykk på videosymbolet, tast inn mottatt romnummer og pin-kode
  2. Gi tilgang til kamera og mikrofon
  3. Vent til du ser behandler
  4. Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videoreommet


 • Sjekk at du ser deg selv og at indikator for lyden din (grønn linje) beveger seg når du snakker
 • Dersom du skal tilknytte eksternt kamera eller mikrofon, trykk på den lille pilen fo å åpne venstre meny og videre på de tre prikkene (Innstillinger) og velg aktuell lyd- og / eller bildekilde under Medieinnstillinger
 • Åpne menyen, via den lille pilen midt på skjerme til venstre for å se deltakere eller sende en melding/chat dersom du har behov for det

Under

Det er viktig at du gjør deg kjent med kjørereglene som gjelder for denne type konsultasjoner. Oppstår det problemer underveis i konsultasjonen finner du også svar på hvordan du kan løse disse her.

 • Alle involverte parter må presentere seg. Helsepersonell bør være forberedt på at pasienten kan be dem om å legitimere seg. Dersom du har med en noen med deg i konsultasjonen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. Behandleren kan spørre om det er andre i huset eller i bygningen hvor du er.
 • Ingen av møtedeltakerne skal gjøre opptak av samtalen (verken lyd eller bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din elektroniske journal. Denne er tilgjengelig for deg på helsenorge.no.

Husk at behandlerne ikke ser «hele deg», og at det er annerledes å observere en person på en skjerm sammenliknet med fysisk oppmøte.

Dersom du har noe informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Ha tilgang til legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler og blir bedt om å legitimere deg.


Problemløsning
PROBLEM LØSNING
Du har tekniske problemer med videoløsningenTa kontakt med Kundesenteret i Helse Vest IKT på telefon  55 97 65 51
Du eller behandler er forsinketTa kontakt med avdelingen, se kontaktinformasjon i innkallingen.
Du finner ikke en egnet plass å sitte i fredRing sekretariatet. Se kontaktinformasjon i innkallingen. Dersom du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, så må behandler vurdere om det er godt nok eller om du må få en ny time.
Noen kommer inn i rommet.Gi beskjed til behandleren at du ikke lenger er alene slik at samtalen kan settes på pause. Dersom mulig, sørg for at du får rommet for deg selv igjen.
Annen uventet hendelseHendelser som gjør at informasjon om pasient og pasientens helse kan bli fanget opp av andre, eller som gjør at samtalen ikke kan gjennomføres, betyr at møtet settes på pause eller avsluttes. Dersom nødvendig går man over til telefon for å diskutere hva som skal gjøres videre.
Du har ikke fått lagt inn fullt navn ved oppkobling til video via join.nhn.no
Gå til https://join.nhn.no i den nettleseren du skal bruke og legg inn fullt navn. Klikk deretter på videolenken i innkallingsbrevet eller legg inn romnummer og pin-kode som forklart sammen med lenken.

Etter

Selv om møtet med legen skjer på en annen plass enn på sykehuset, er det fremdeles de samme reglene for taushetsplikt og personvern som gjelder. Under kan du gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder og få mer informasjon om betaling.

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettslova sine regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandlingen av informasjon som kommer frem under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal føres i journalen på lik linje som om samtalen skulle skje ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om helsa din kan som hovedregel bli gitt til annen samarbeidende helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du motsetter deg dette).

Den valgte videokonsultasjonsløsningen har en kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret, verken på internett, eller på våre servere.

Det er frivillig å bruke videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra instanser i helsevesenet.

Logg inn på www.helsenorge.no for å sende en melding. Er det mindre enn to virkedager igjen til timen din, må du kontakte oss direkte på telefon, mandag til fredag mellom klokken 08.00 til 15.30.

Videokonsultasjonen blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal og egenandelen er den samme som ved annen poliklinikk.

Krav om egenandel blir sendt som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasienter med frikort, og barn under 16 år betaler ikke egenandel. Ved psykiatrisk behandling gjelder dette barn og ungdom under 18 år.

Kontakt

 • Kontakt Revmatologisk poliklinikk

  Adresse

  Åpningstider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
  Et flagg på en bygning

  Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR)

  Karmsundgaten 134

  5528 Haugesund

  Praktisk informasjon

  ​I forbindelse med oppstart og bruk av ​visse medikamenter mot revmatisk betennelse, skal det tas blodprøver etter følgende oppsett:

  Anbefalinger for blodprøvekontroller hos pasienter som bruker DMARDs

  Oversikt over DMARDs og monitoreringsintervall
  ​​
  Monitoreringsintervall basert på tid etter oppstart behandling
  Medikament​​< 3 måneder​3-6 måneder>6 måneder​
  Hydroksyklorokin*​​Ingen​Ingen​Ingen
  Leflunomid​​2-4 uker​8-12 uker​12 uker
  ​Metotrexat2-4 uker​​8-12 uker​12 uker
  ​Sulfasalazin​2-4 uker​8-12 uker​12 uker
  ​TNF-hemmer​4-6 uker​8-12 uker​8-12 uker
  ​Tocilizumab​4-6 uker​8-12 uker​8-12 uker
  ​Rituksimab​4-6 uker​8-12 uker​8-12 uker
  ​Abatacept​4-6 uker​8-12 uker​8-12 uker
  ​tsDMARD​4-6 uker​8-12 uker​8-12 uker

  Følgende blodprøver skal tas: Hemoglobin, leukocytter m/diff., trombocytter, SR, CRP, kreatinin, ALAT

  Urinstix: For arthrittpasienter tas urinstix kun ved symptomatologi eller på individuelt grunnlag, og da fortrinnsvis i regi av primærlege. Urinstix tas rutinemessig hos SLE- og vaskulittpasienter.

  Unntak:

  • Pasienter med ustabile prøver (må kontrolleres hyppigere)
  • Pasienter med alvorlige komorbide sykdommer (må evt. kontrolleres hyppigere)
  • Ved økning av dose bør kontrollene igjen tas annen hver uke i 1 måned, deretter jfr. tabell
  • Ved oppstart av nye medikamenter (ikke-revmatologiske), vurderes blodprøver tatt noe hyppigere i begynnelsen (risiko for interaksjoner)

  Ved Metotrexat: Unngå kombinasjon med probecid, trimetoprim og sulfonamider. Ved Arava: Kontrollere BT.

  *) Ikke nødvendig med blodprøver, men øyebunnsundersøkelse i forbindelse med oppstart hydrosyklorokin, etter 5 år, og deretter årlig.

  ​​If you are in need of information regarding your medicines in your language, this site can give you medical information in several languages

  IBM Micromedec Carenotes

  How to use the page:

  1. Click on the link
  2. Click on «Keyword search»
  3. Enter the name of the medicine in the search field and press search
  4. The name of the drug will appear and you can choose the language
  5. Click the print button to print ​

  Vår pasientparkering ligger rett nord for Litlasundgaten/Dr. Eyesgate, vis-a-vis innkjøringen til begge sykehus:

   
  KOrttidsparkering i Litlasundgaten - kart

  Korttidsparkering i Litlasundgaten for polikliniske pasienter

  Korttids pasientparkering er forbeholdt våre pasienter så langt det er kapasitet på alle virkedager i tidsrommet 07:30-18:00.

  Parkering skjer etter 2 satser:

  • Inntil 4 timer, kroner 45,-
  • Inntil 8 timer, kroner 90,-
  • Parkering ut over 8 timer henvises til langtidsparkering på Flotmyr

  Slik fungerer det:

  1. Ved ankomst parkerer du på ledig plass på vår p-plass nord for Litlasundgaten/Dr. Eyes gate (se kart)
  2. I vårt servicetorg betales parkering ved ankomst
  3. Fyll ut bilens registreringsnummer (eventuelt type og farge) i registreringsskjema i servicetorget
  • Parkering uten registrering i vårt servicetorg kan medføre kontrollavgift
  • Merk at 3 plasser er særskilt skiltet for Haugesund Sanitetsforening. Disse må ikke benyttes av andre parkerende

  Parkeringstilbudet er et servicetilbud ut over behandlingstilbudet fra spesialisthelsetjenesten. Parkeringen betales av pasienten selv i tillegg til egenandel.

  Se også oversikt over parkering i karttjenesten Finne frem.

  Gjennom Pasientreiser (se nederst på siden) får du dekket billigste reisemåte når du reiser til og fra behandling og opphold hos oss etter bestemte regler. Ved behov for spesialtransport må din fastlege lage en skriftlig bekreftelse på dette før innleggelsen.

  Eventuell godkjenning og bestilling av overnatting før behandling som følge av lang reisevei, skjer etter nasjonale regler og må avklares med Pasientreiser på forhånd.

  Reisen hjem igjen hjelper vi deg med å bestille.

  Reise i forbindelse med permisjon

  Ved reiser i forbindelse med permisjon, må du dekke hele reisen selv.

  Offentlig transport

  Det er et godt transporttilbud gjennom offentlige kommunikasjon. Ruteopplysningstelefonen tlf. 177 - gir info om kollektivtrafikk i det fylket du ringer fra.

  Kolumbus.no

  Kystbussen trafikkerer strekningen Bergen-Stord- Haugesund-Stavanger med avgang hver time i begge retninger fra Haugesund, garantert plass og gode fasiliteter.

  Kystbussen.no

  Taxi

  • Haugaland Taxi: tlf. 52818181
  • Haugesund Taxisentral: tlf. 52808080
  • Karmøy Taxi: tlf. 52858080

  Fra Restaurant Utsikten

  Restaurant Utsikten er åpen hver dag. Deltakere og inneliggende pasienter får frokost, lunch og middag her. I tillegg kan ansatte og besøkende kjøpe frokost, lunch og middag.

  Åpningstider Restaurant Utsikten

  • Mandag til fredag  kl 07.30- 16.00
  • Lørdag og søndag  kl 09.00- 15.30

  Ukens menyer serveres til disse tidene:

  Frokost serveres mandag-fredag 07.30-09.00

  • Lørdag-søndag serveres brunch 09.00-12.00
  • Dagens middag serveres kl 14.30-16.00
  • Dagens dessert får du fra 12.00-16.00

   Gruppe (5 eller flere):

  Vi tar gjerne imot besøk av grupper til frokost, lunch eller middag, enten for et uformelt møte hos oss eller som pause/avrunding av et møte eller konferanse.

  Av hensyn til kapasitet må alle slike besøk meldes til gro.haland@hsr.as senest dagen før. Ved manglende kapasitet kan vi dessverre måtte avvise eksterne grupper.

  Se ukens meny i Restaurant Utsikten

  ​Mange med kroniske diagnoser og stabil sykdomstilstand kan følges opp gjennom telefonkonsultasjoner. Fordelen for deg som er pasient, er at du slipper reisevei og forsinkelser.

  Telefonkonsultasjoner tilbys deg dersom legen mener det er forsvarlig å gå gjennom nødvendige prøver i forkant og ikke behøver å undersøke deg fysisk for å kunne gi deg forsvarlig veiledning. Dersom du ønsker fysisk konsultasjon, vil du selvfølgelig settes opp til ordinær kontroll hos sykepleier, fysioterpeut, ergoterpeut eller lege.

  Telefonkonsultasjoner krever forberedelser og oppfølgning i ettertid. Derfor har Helsedirektoratet besluttet at telefonkonsultasjoner er å regne som en ordinær konsultasjon med egenandel dersom det innebærer:

  • Kontakt mellom behandler og pasient
  • Kontakten innebærer undersøkelse av/innhenting av opplysninger fra pasient med hensikt å vurdere helsetilstand eller behandling, eller veiledning om videre oppfølging og behandling
  • Kontakten resulterer i en vurdering av videre behandling som bidrar til fremgang i pasientforløpet
  • Kontakten dokumenteres i pasientjournal

  Ved slike telefonkonsultasjoner vil det beregnes egenandel etter gjeldende sats. Betaling skjer via tilsendt faktura i etterkant av konsultasjonen.

  Dersom du selv ringer inn med enkle spørsmål til sykepleier, vil du ikke belastes med egenandel.

  Telefonkonsultasjon like viktig som fysisk konsultasjon

  Kan du ikke gjennomføre telefonkonsultasjonen som avtalt er det viktig at du endrer eller avlyser timen senest 24 timer før.

  ​Hele vårt helsekvartal har trådløst internett, og våre pasienter kan logge seg på eget gjestenett med egne enheter.

  Trådløst gjestenett for pasienter og besøkende:

  1. Gå til WI-FI på din mobil og velg 'gjest.ihelse.net'
  2. En nettleser skal åpne seg automatisk.
  3. Les nøye gjennom vilkårene.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkårene.

  Dersom påloggingsvinduet ikke dukker opp, forsøk å åpne nettleser manuelt og gå til captive.apple.com
  (http adresser skal normalt trigge captive portals dersom det ikke skjer automatisk)

  Trådløst gjestenett er tilgjengelig i det meste av bygningen med unntak av noen "lommer" og underetasjen.

  Det er ikke tillatt å gå inn på innhold som kan virke støtende for andre. Vi oppfordrer brukerne til å vise fornuft og følge regler for normal opptreden i offentlige rom.

  Påloggingsbilde på telefon/lesebrett:

  Bildet viser påloggingsside til Helse Vests gjestenett
   

  ​Revmatologisk poliklinikk tilbyr nå videokonsultasjoner for enkelte typer konsultasjoner.

  Dersom videokonsultasjon er aktuelt for deg, blir du kontaktet av HSR. Innkallingen sendes deg på din side på Helsenorge.no eller i posten. Når du åpner brevet vil det ligge brukerveiledning og lenke til videokonsultasjonen i innkallingsbrevet.

  Med videokonsultasjon kan du være hjemme eller gjennomføre konsultasjonen i en pause på jobben. Pass alltid på å være alene på et rolig sted. Du slipper å reise til sykehuset, kan verne deg mot annen smitte, og likevel få en god konsultasjon med behandleren din.   

  For å kunne bruke videokonsultasjon trenger du en smarttelefon, nettbrett eller PC med videokamera.

  Kan du ikke gjennomføre videokonsultasjonen som avtalt er det viktig at du endrer eller avlyser timen senest 24 timer før

  Mer informasjon om videokonsultasjon, finner du her

 • Kontakt Hudavdeling

  Adresse

  Åpningstider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag
   • 08:00 - 15:30
   • 08:00 - 19:00
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
  Et flagg på en bygning

  Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR)

  Karmsundgaten 134

  5528 Haugesund

  Praktisk informasjon

  ​Ved ankomst blir bedt om å fylle ut digitalt skjema på helsenorge.no:
  Logg på og fyll ut skjema her

  Vet du at du skal til testivest.no i løpet av få dager kan du fylle ut skjema allerede nå.

  Du må ha bruker med full tilgang til bruk av tjenester på helsenorge.no (Dette kan du endre når som helst)

  Her finner du skjema for utskriving og utfylling med penn. Velger du dette leveres skjema ved registrering:

  ​Information in English

  We would like you to submit the questionnaire prior to your appointment to save time during the consultation. 

  Choose English and log in on this page​

  ​​If you are in need of information regarding your medicines in your language, this site can give you medical information in several languages

  IBM Micromedec Carenotes

  How to use the page:

  1. Click on the link
  2. Click on «Keyword search»
  3. Enter the name of the medicine in the search field and press search
  4. The name of the drug will appear and you can choose the language
  5. Click the print button to print ​

  Vår pasientparkering ligger rett nord for Litlasundgaten/Dr. Eyesgate, vis-a-vis innkjøringen til begge sykehus:

   
  KOrttidsparkering i Litlasundgaten - kart

  Korttidsparkering i Litlasundgaten for polikliniske pasienter

  Korttids pasientparkering er forbeholdt våre pasienter så langt det er kapasitet på alle virkedager i tidsrommet 07:30-18:00.

  Parkering skjer etter 2 satser:

  • Inntil 4 timer, kroner 45,-
  • Inntil 8 timer, kroner 90,-
  • Parkering ut over 8 timer henvises til langtidsparkering på Flotmyr

  Slik fungerer det:

  1. Ved ankomst parkerer du på ledig plass på vår p-plass nord for Litlasundgaten/Dr. Eyes gate (se kart)
  2. I vårt servicetorg betales parkering ved ankomst
  3. Fyll ut bilens registreringsnummer (eventuelt type og farge) i registreringsskjema i servicetorget
  • Parkering uten registrering i vårt servicetorg kan medføre kontrollavgift
  • Merk at 3 plasser er særskilt skiltet for Haugesund Sanitetsforening. Disse må ikke benyttes av andre parkerende

  Parkeringstilbudet er et servicetilbud ut over behandlingstilbudet fra spesialisthelsetjenesten. Parkeringen betales av pasienten selv i tillegg til egenandel.

  Se også oversikt over parkering i karttjenesten Finne frem.

  Gjennom Pasientreiser (se nederst på siden) får du dekket billigste reisemåte når du reiser til og fra behandling og opphold hos oss etter bestemte regler. Ved behov for spesialtransport må din fastlege lage en skriftlig bekreftelse på dette før innleggelsen.

  Eventuell godkjenning og bestilling av overnatting før behandling som følge av lang reisevei, skjer etter nasjonale regler og må avklares med Pasientreiser på forhånd.

  Reisen hjem igjen hjelper vi deg med å bestille.

  Reise i forbindelse med permisjon

  Ved reiser i forbindelse med permisjon, må du dekke hele reisen selv.

  Offentlig transport

  Det er et godt transporttilbud gjennom offentlige kommunikasjon. Ruteopplysningstelefonen tlf. 177 - gir info om kollektivtrafikk i det fylket du ringer fra.

  Kolumbus.no

  Kystbussen trafikkerer strekningen Bergen-Stord- Haugesund-Stavanger med avgang hver time i begge retninger fra Haugesund, garantert plass og gode fasiliteter.

  Kystbussen.no

  Taxi

  • Haugaland Taxi: tlf. 52818181
  • Haugesund Taxisentral: tlf. 52808080
  • Karmøy Taxi: tlf. 52858080

  Fra Restaurant Utsikten

  Restaurant Utsikten er åpen hver dag. Deltakere og inneliggende pasienter får frokost, lunch og middag her. I tillegg kan ansatte og besøkende kjøpe frokost, lunch og middag.

  Åpningstider Restaurant Utsikten

  • Mandag til fredag  kl 07.30- 16.00
  • Lørdag og søndag  kl 09.00- 15.30

  Ukens menyer serveres til disse tidene:

  Frokost serveres mandag-fredag 07.30-09.00

  • Lørdag-søndag serveres brunch 09.00-12.00
  • Dagens middag serveres kl 14.30-16.00
  • Dagens dessert får du fra 12.00-16.00

   Gruppe (5 eller flere):

  Vi tar gjerne imot besøk av grupper til frokost, lunch eller middag, enten for et uformelt møte hos oss eller som pause/avrunding av et møte eller konferanse.

  Av hensyn til kapasitet må alle slike besøk meldes til gro.haland@hsr.as senest dagen før. Ved manglende kapasitet kan vi dessverre måtte avvise eksterne grupper.

  Se ukens meny i Restaurant Utsikten

  ​Mange med kroniske diagnoser og stabil sykdomstilstand kan følges opp gjennom telefonkonsultasjoner. Fordelen for deg som er pasient, er at du slipper reisevei og forsinkelser.

  Telefonkonsultasjoner tilbys deg dersom legen mener det er forsvarlig å gå gjennom nødvendige prøver i forkant og ikke behøver å undersøke deg fysisk for å kunne gi deg forsvarlig veiledning. Dersom du ønsker fysisk konsultasjon, vil du selvfølgelig settes opp til ordinær kontroll hos sykepleier, fysioterpeut, ergoterpeut eller lege.

  Telefonkonsultasjoner krever forberedelser og oppfølgning i ettertid. Derfor har Helsedirektoratet besluttet at telefonkonsultasjoner er å regne som en ordinær konsultasjon med egenandel dersom det innebærer:

  • Kontakt mellom behandler og pasient
  • Kontakten innebærer undersøkelse av/innhenting av opplysninger fra pasient med hensikt å vurdere helsetilstand eller behandling, eller veiledning om videre oppfølging og behandling
  • Kontakten resulterer i en vurdering av videre behandling som bidrar til fremgang i pasientforløpet
  • Kontakten dokumenteres i pasientjournal

  Ved slike telefonkonsultasjoner vil det beregnes egenandel etter gjeldende sats. Betaling skjer via tilsendt faktura i etterkant av konsultasjonen.

  Dersom du selv ringer inn med enkle spørsmål til sykepleier, vil du ikke belastes med egenandel.

  Telefonkonsultasjon like viktig som fysisk konsultasjon

  Kan du ikke gjennomføre telefonkonsultasjonen som avtalt er det viktig at du endrer eller avlyser timen senest 24 timer før.

  ​Hele vårt helsekvartal har trådløst internett, og våre pasienter kan logge seg på eget gjestenett med egne enheter.

  Trådløst gjestenett for pasienter og besøkende:

  1. Gå til WI-FI på din mobil og velg 'gjest.ihelse.net'
  2. En nettleser skal åpne seg automatisk.
  3. Les nøye gjennom vilkårene.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkårene.

  Dersom påloggingsvinduet ikke dukker opp, forsøk å åpne nettleser manuelt og gå til captive.apple.com
  (http adresser skal normalt trigge captive portals dersom det ikke skjer automatisk)

  Trådløst gjestenett er tilgjengelig i det meste av bygningen med unntak av noen "lommer" og underetasjen.

  Det er ikke tillatt å gå inn på innhold som kan virke støtende for andre. Vi oppfordrer brukerne til å vise fornuft og følge regler for normal opptreden i offentlige rom.

  Påloggingsbilde på telefon/lesebrett:

  Bildet viser påloggingsside til Helse Vests gjestenett
   

 • Kontakt Testivest.no

  Adresse

  Ved ankomst meld deg i skranken til Hudavdelingen. Dernest er ventesonen for testivest.no forbi peiesen og inn til høyre.
  Åpningstider
  • I dag STENGT
  • Mandag STENGT
  • Tirsdag
   • 10:00 - 11:30
   • 12:00 - 14:00
  • Onsdag STENGT
  • Torsdag STENGT
  • Fredag STENGT
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
  Et flagg på en bygning

  Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR)

  Karmsundgaten 134

  5528 Haugesund

  Praktisk informasjon

  ​Ved ankomst blir bedt om å fylle ut digitalt skjema på helsenorge.no:
  Logg på og fyll ut skjema her

  Vet du at du skal til testivest.no i løpet av få dager kan du fylle ut skjema allerede nå.

  Du må ha bruker med full tilgang til bruk av tjenester på helsenorge.no (Dette kan du endre når som helst)

  Her finner du skjema for utskriving og utfylling med penn. Velger du dette leveres skjema ved registrering:

  ​Information in English

  We would like you to submit the questionnaire prior to your appointment to save time during the consultation. 

  Choose English and log in on this page​

  ​​Bestill gratis kondomer sendt hjem til deg i postkassen

  Du betaler bare en vanlig sms, og mottar 15 kondomer i løpet av 7 dager.

  ​​If you are in need of information regarding your medicines in your language, this site can give you medical information in several languages

  IBM Micromedec Carenotes

  How to use the page:

  1. Click on the link
  2. Click on «Keyword search»
  3. Enter the name of the medicine in the search field and press search
  4. The name of the drug will appear and you can choose the language
  5. Click the print button to print ​

  Vår pasientparkering ligger rett nord for Litlasundgaten/Dr. Eyesgate, vis-a-vis innkjøringen til begge sykehus:

   
  KOrttidsparkering i Litlasundgaten - kart

  Korttidsparkering i Litlasundgaten for polikliniske pasienter

  Korttids pasientparkering er forbeholdt våre pasienter så langt det er kapasitet på alle virkedager i tidsrommet 07:30-18:00.

  Parkering skjer etter 2 satser:

  • Inntil 4 timer, kroner 45,-
  • Inntil 8 timer, kroner 90,-
  • Parkering ut over 8 timer henvises til langtidsparkering på Flotmyr

  Slik fungerer det:

  1. Ved ankomst parkerer du på ledig plass på vår p-plass nord for Litlasundgaten/Dr. Eyes gate (se kart)
  2. I vårt servicetorg betales parkering ved ankomst
  3. Fyll ut bilens registreringsnummer (eventuelt type og farge) i registreringsskjema i servicetorget
  • Parkering uten registrering i vårt servicetorg kan medføre kontrollavgift
  • Merk at 3 plasser er særskilt skiltet for Haugesund Sanitetsforening. Disse må ikke benyttes av andre parkerende

  Parkeringstilbudet er et servicetilbud ut over behandlingstilbudet fra spesialisthelsetjenesten. Parkeringen betales av pasienten selv i tillegg til egenandel.

  Se også oversikt over parkering i karttjenesten Finne frem.

  Gjennom Pasientreiser (se nederst på siden) får du dekket billigste reisemåte når du reiser til og fra behandling og opphold hos oss etter bestemte regler. Ved behov for spesialtransport må din fastlege lage en skriftlig bekreftelse på dette før innleggelsen.

  Eventuell godkjenning og bestilling av overnatting før behandling som følge av lang reisevei, skjer etter nasjonale regler og må avklares med Pasientreiser på forhånd.

  Reisen hjem igjen hjelper vi deg med å bestille.

  Reise i forbindelse med permisjon

  Ved reiser i forbindelse med permisjon, må du dekke hele reisen selv.

  Offentlig transport

  Det er et godt transporttilbud gjennom offentlige kommunikasjon. Ruteopplysningstelefonen tlf. 177 - gir info om kollektivtrafikk i det fylket du ringer fra.

  Kolumbus.no

  Kystbussen trafikkerer strekningen Bergen-Stord- Haugesund-Stavanger med avgang hver time i begge retninger fra Haugesund, garantert plass og gode fasiliteter.

  Kystbussen.no

  Taxi

  • Haugaland Taxi: tlf. 52818181
  • Haugesund Taxisentral: tlf. 52808080
  • Karmøy Taxi: tlf. 52858080

  Fra Restaurant Utsikten

  Restaurant Utsikten er åpen hver dag. Deltakere og inneliggende pasienter får frokost, lunch og middag her. I tillegg kan ansatte og besøkende kjøpe frokost, lunch og middag.

  Åpningstider Restaurant Utsikten

  • Mandag til fredag  kl 07.30- 16.00
  • Lørdag og søndag  kl 09.00- 15.30

  Ukens menyer serveres til disse tidene:

  Frokost serveres mandag-fredag 07.30-09.00

  • Lørdag-søndag serveres brunch 09.00-12.00
  • Dagens middag serveres kl 14.30-16.00
  • Dagens dessert får du fra 12.00-16.00

   Gruppe (5 eller flere):

  Vi tar gjerne imot besøk av grupper til frokost, lunch eller middag, enten for et uformelt møte hos oss eller som pause/avrunding av et møte eller konferanse.

  Av hensyn til kapasitet må alle slike besøk meldes til gro.haland@hsr.as senest dagen før. Ved manglende kapasitet kan vi dessverre måtte avvise eksterne grupper.

  Se ukens meny i Restaurant Utsikten

  ​Hele vårt helsekvartal har trådløst internett, og våre pasienter kan logge seg på eget gjestenett med egne enheter.

  Trådløst gjestenett for pasienter og besøkende:

  1. Gå til WI-FI på din mobil og velg 'gjest.ihelse.net'
  2. En nettleser skal åpne seg automatisk.
  3. Les nøye gjennom vilkårene.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkårene.

  Dersom påloggingsvinduet ikke dukker opp, forsøk å åpne nettleser manuelt og gå til captive.apple.com
  (http adresser skal normalt trigge captive portals dersom det ikke skjer automatisk)

  Trådløst gjestenett er tilgjengelig i det meste av bygningen med unntak av noen "lommer" og underetasjen.

  Det er ikke tillatt å gå inn på innhold som kan virke støtende for andre. Vi oppfordrer brukerne til å vise fornuft og følge regler for normal opptreden i offentlige rom.

  Påloggingsbilde på telefon/lesebrett:

  Bildet viser påloggingsside til Helse Vests gjestenett
   

 • Kontakt Sengepost

  Adresse

  Åpningstider
  • I dag 08:00 - 19:00
  • Mandag 08:00 - 19:00
  • Tirsdag 08:00 - 19:00
  • Onsdag 08:00 - 19:00
  • Torsdag 08:00 - 19:00
  • Fredag 08:00 - 19:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
  Et flagg på en bygning

  Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR)

  Karmsundgaten 134

  5528 Haugesund

  Praktisk informasjon

  ​​Besøkstid er daglig kl 17.00-19.00.​
   
  Dersom du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke komme på besøk til inneliggende pasienter.
   

  MERK:

  For deg som er kalt inn til vurdering for operasjon, inngrep eller undersøkelse som kan kreve anestesi.


  For at vi skal kunne gi deg best muglig behandling trenger vi informasjon om helsetilstanden din i forkant av timen på sykehuset.

  Dersom du har/oppretter bruker med full tilgang til tjenestene på Helsenorge, kan du sende skjemaet inn digitalt.

  Alternativ for deg som ikke bruker Helsenorge

  For deg som ikke vil, eller ikke kan, bruke tjenestene på Helsenorge, er det mulig å skrive ut skjemaet fra denne siden, og levere til sykehuset.

  Merk at du må levere skjemaet personlig eller sende pr post. Du kan IKKE sende skjemaet med e-post eller via sosiale medier.

  Alternativt kan du kontakte avdelingen som har kalt deg inn for å få tilsendt skjemaet i posten.

  Her finner du praktisk informasjon om selve oppholdet og tilbudene sykehuset kan gi til innlagte.

  For å ta hensyn til medpasienter og ansatte med astma og allergi, ber vi deg unngå parfyme og sterkt parfymerte produkter under oppholdet hos oss.

  Ved behov får du sykemelding for oppholdet ved utreise

  Måltider

  Daglige måltider inngår i forpleiningen ved innleggelse ved HSR. Måltidene serveres i Restaurant «Utsikten» i 7. etasje.

  Pasienters pårørende og andre finner god og næringsrik mat for en rimelig pris i Restaurant «Utsikten». Betaling skjer med kort.

  Frukt og brød er tilgjengelig for pasientene i sengeposten også utenom måltidene.

  Vi kan tilby diett på medisinsk grunnlag. Ønsker du andre typer dietter må du ordne dette selv. Pasientkjøleskap i spisesalen kan da benyttes.

  Kommunikasjon

  I avdelingen er det trådløst nettverk. Brukerveiledning finner du på avdelingenes hjemmesider og på oppslagstavlen ved inngang til sengepost.

  Det er ikke telefon på rommet, men egen mobiltelefon kan nå benyttes på sykehuset. Følgende regler gjelder for mobilbruk:

  • Unngå å forstyrre medpasienter og personalets arbeid med pasientene i avdelingene
  • Sykehuset har ikke ladere til utlån

  Private klær

  Det er ønskelig at du bruker egne klær under oppholdet. Ved trening og enkelte behandlinger foretrekkes at pasientene bruker treningstøy og stødige sko. Joggesko eller sandaler med hælrem er å anbefale.
  Vaskemaskin, tørkeskap og strykejern er tilgjengelig på sengeposten og kan benyttes fritt av pasientene.

  Alkohol og rusmidler

  Det er ikke tillatt å bruke alkohol eller andre rusmidler ved opphold på sykehuset.
  Innlagte pasienter som ikke overholder dette, skal etter sykehusets retningslinjer skrives ut.

  Hele sykehuset, inklusive uteområdene er røykfritt område.

  Dagen du innlegges får du tildelt rom og seng så snart rommet er klart. Personalet vil informere deg så snart dette er i orden.

  Mens du venter, ber vi deg oppholde deg i fellesrommet i 3. etasje. Kaffe/te er gratis.

  Armbånd

  Ved innskrivning får du armbånd som identifiserer deg for helsepersonellet. Dette må du ha på deg under hele oppholdet. Blir armbåndet ødelagt, gi beskjed slik at du får nytt.

  Armbåndet blir særlig brukt som identifikasjon før du skal ta blodprøver og andre undersøkelser.

  Blodprøver

  I brevet med innleggelses-bekreftelsen er det vedlagt blodprøverekvisisjon. Du tar blodprøvene hos egen lege tidligst en uke før innleggelse, senest 3 dager før. Dersom du innlegges til øyeblikkelig hjelp eller på kort varsel, bestiller vi blodprøver ved ankomst.

  Undersøkelse og samtaler

  I løpet av dagen skal du snakke med lege som undersøker deg og gjennomgår din oppdaterte medikamentliste fra din fastlege.

  Du møter også sykepleier og hjelpepleier, som blant annet måler blodtrykk, puls, høyde og vekt.

  Undersøkelsene gjøres fortløpende i løpet av dagen, så vær i sengepost-etasjen til dette er gjort. Endringer avtales med personalet.

  Din sikkerhet

  Hvert rom er utstyrt med branninnstruks og tydelig merking av utgang, og det er en brannleder på hver vakt. Ved behov for evakuering, er det 4 nødutganger som kan benyttes: Ytterst i hver av de nye fløyene mot øst, en i nord og en i sør. Personalet vil vise veg.

  Verdisaker, kontanter

  Verdisaker som penger, smykker, datautstyr og klær som du har med i avdelingen, har sykehuset ikke ansvar for.

  Vi anbefaler deg ha minst mulig verdisaker med deg ved innleggelse. Verdisaker du har med oppbevares i låsbart skap på pasientrommet.

  ​​If you are in need of information regarding your medicines in your language, this site can give you medical information in several languages

  IBM Micromedec Carenotes

  How to use the page:

  1. Click on the link
  2. Click on «Keyword search»
  3. Enter the name of the medicine in the search field and press search
  4. The name of the drug will appear and you can choose the language
  5. Click the print button to print ​

  Vår pasientparkering ligger rett nord for Litlasundgaten/Dr. Eyesgate, vis-a-vis innkjøringen til begge sykehus:

   
  KOrttidsparkering i Litlasundgaten - kart

  Korttidsparkering i Litlasundgaten for polikliniske pasienter

  Korttids pasientparkering er forbeholdt våre pasienter så langt det er kapasitet på alle virkedager i tidsrommet 07:30-18:00.

  Parkering skjer etter 2 satser:

  • Inntil 4 timer, kroner 45,-
  • Inntil 8 timer, kroner 90,-
  • Parkering ut over 8 timer henvises til langtidsparkering på Flotmyr

  Slik fungerer det:

  1. Ved ankomst parkerer du på ledig plass på vår p-plass nord for Litlasundgaten/Dr. Eyes gate (se kart)
  2. I vårt servicetorg betales parkering ved ankomst
  3. Fyll ut bilens registreringsnummer (eventuelt type og farge) i registreringsskjema i servicetorget
  • Parkering uten registrering i vårt servicetorg kan medføre kontrollavgift
  • Merk at 3 plasser er særskilt skiltet for Haugesund Sanitetsforening. Disse må ikke benyttes av andre parkerende

  Parkeringstilbudet er et servicetilbud ut over behandlingstilbudet fra spesialisthelsetjenesten. Parkeringen betales av pasienten selv i tillegg til egenandel.

  Se også oversikt over parkering i karttjenesten Finne frem.

  Vi tilbyr inneliggende pasienter parkering for kr 100,- pr uke på Flotmyr syd (Revehallen). P-plassen har skiltgjenkjenning, og du må registrere bilens registreringsnummer i servicetorget før første innkjøring. Parkering forhåndsbetales ved registrering, og du skal ikke faktureres av Haugesund Parkering når bilen er registrert i vårt servicetorg.

  Parkeringen er nord for Haugesund Stadioen, 650 meter å gå og cirka 7-8 minutters gange fra sykehuset. Du kan parkere hvor du vil på parkeringsplassen.

  Ønsker du å benytte vår parkering gjør du slik:

  1. Ved ankomst kan du midlertidig benytte sykehusenes parkeringshus (obs p-avgift).
  2. Henvend deg i vårt servicetorg for å registrer din bil før første innkjøring. Da kan du også sette igjen eventuell bagasje.
  3. Kjør bort til parkeringsplassen på Revehallen. Merket med blå pil på kartet nedenfor.
  4. Gå tilbake til sykehuset for ordinær registrering. Korteste gangvei er merket med grønn strek på kartet nedenfor.
  Kart
  Kartet viser innkjøring fra Karmsundgaten via Djupaskarvegen til vår langtids/dagparkering (blå pil) og raskeste gangvei til sykehuset (grønn strek).

   

  Gjennom Pasientreiser (se nederst på siden) får du dekket billigste reisemåte når du reiser til og fra behandling og opphold hos oss etter bestemte regler. Ved behov for spesialtransport må din fastlege lage en skriftlig bekreftelse på dette før innleggelsen.

  Eventuell godkjenning og bestilling av overnatting før behandling som følge av lang reisevei, skjer etter nasjonale regler og må avklares med Pasientreiser på forhånd.

  Reisen hjem igjen hjelper vi deg med å bestille.

  Reise i forbindelse med permisjon

  Ved reiser i forbindelse med permisjon, må du dekke hele reisen selv.

  Offentlig transport

  Det er et godt transporttilbud gjennom offentlige kommunikasjon. Ruteopplysningstelefonen tlf. 177 - gir info om kollektivtrafikk i det fylket du ringer fra.

  Kolumbus.no

  Kystbussen trafikkerer strekningen Bergen-Stord- Haugesund-Stavanger med avgang hver time i begge retninger fra Haugesund, garantert plass og gode fasiliteter.

  Kystbussen.no

  Taxi

  • Haugaland Taxi: tlf. 52818181
  • Haugesund Taxisentral: tlf. 52808080
  • Karmøy Taxi: tlf. 52858080

  Fra Restaurant Utsikten

  Restaurant Utsikten er åpen hver dag. Deltakere og inneliggende pasienter får frokost, lunch og middag her. I tillegg kan ansatte og besøkende kjøpe frokost, lunch og middag.

  Åpningstider Restaurant Utsikten

  • Mandag til fredag  kl 07.30- 16.00
  • Lørdag og søndag  kl 09.00- 15.30

  Ukens menyer serveres til disse tidene:

  Frokost serveres mandag-fredag 07.30-09.00

  • Lørdag-søndag serveres brunch 09.00-12.00
  • Dagens middag serveres kl 14.30-16.00
  • Dagens dessert får du fra 12.00-16.00

   Gruppe (5 eller flere):

  Vi tar gjerne imot besøk av grupper til frokost, lunch eller middag, enten for et uformelt møte hos oss eller som pause/avrunding av et møte eller konferanse.

  Av hensyn til kapasitet må alle slike besøk meldes til gro.haland@hsr.as senest dagen før. Ved manglende kapasitet kan vi dessverre måtte avvise eksterne grupper.

  Se ukens meny i Restaurant Utsikten

  ​Mange med kroniske diagnoser og stabil sykdomstilstand kan følges opp gjennom telefonkonsultasjoner. Fordelen for deg som er pasient, er at du slipper reisevei og forsinkelser.

  Telefonkonsultasjoner tilbys deg dersom legen mener det er forsvarlig å gå gjennom nødvendige prøver i forkant og ikke behøver å undersøke deg fysisk for å kunne gi deg forsvarlig veiledning. Dersom du ønsker fysisk konsultasjon, vil du selvfølgelig settes opp til ordinær kontroll hos sykepleier, fysioterpeut, ergoterpeut eller lege.

  Telefonkonsultasjoner krever forberedelser og oppfølgning i ettertid. Derfor har Helsedirektoratet besluttet at telefonkonsultasjoner er å regne som en ordinær konsultasjon med egenandel dersom det innebærer:

  • Kontakt mellom behandler og pasient
  • Kontakten innebærer undersøkelse av/innhenting av opplysninger fra pasient med hensikt å vurdere helsetilstand eller behandling, eller veiledning om videre oppfølging og behandling
  • Kontakten resulterer i en vurdering av videre behandling som bidrar til fremgang i pasientforløpet
  • Kontakten dokumenteres i pasientjournal

  Ved slike telefonkonsultasjoner vil det beregnes egenandel etter gjeldende sats. Betaling skjer via tilsendt faktura i etterkant av konsultasjonen.

  Dersom du selv ringer inn med enkle spørsmål til sykepleier, vil du ikke belastes med egenandel.

  Telefonkonsultasjon like viktig som fysisk konsultasjon

  Kan du ikke gjennomføre telefonkonsultasjonen som avtalt er det viktig at du endrer eller avlyser timen senest 24 timer før.

  ​Som en del av oppholdet ved HSR gir vi ulike former for trening som en del av behandlingen. Her kan du lese mer om treningsformene og fasilitetene vi tilbyr ved HSR.

  Trening i basseng

  HSR har varmtvannsbasseng som holder 34 grader og er universielt utformet.

  For våre rehabiliteringspasienter er bassenget tilgjengelig til angitte tider på kveldene og i helgene. Det er da mulig å drive svømmetrening eller trening med andre vannøvelser. Dette foregår i gruppe med livreddere til stede. Deltakelse avklares med lege i avdelingen.

  Bassengtrening er en del av behandlingen ved et rehabiliteringsopphold. Dette foregår i gruppe, men er individuelt tilpasset. Bassengtrening skjer alltid med fysioterapeut som instruktør.

  Det mulig å videreføre bassengtrening ved HSR innen rammen av våre ulike samarbeidspartnere også etter avsluttet opphold. Våre fysioterapeuter har oversikt over samarbeidspartnere og treningstilbud som finnes.

  Treningsal, kondisjons- og styrketrening

  I underetasjen har vi treningsal med ulikt utstyr, styrketreningsrom og kondisjonstreningsrom (spinningsal).

  Her kan du selv gjennomføre enkelt-øvelser, kondisjonstrening på spinningsykkel eller tredemølle, eventuelt sirkeltrening basert på ulike apparater etter anbefaling av fysioterapeut.

  Salene er åpne for egentrening, normalt fra klokken 18.30 hver ettermiddag/kveld.

  ​Hele vårt helsekvartal har trådløst internett, og våre pasienter kan logge seg på eget gjestenett med egne enheter.

  Trådløst gjestenett for pasienter og besøkende:

  1. Gå til WI-FI på din mobil og velg 'gjest.ihelse.net'
  2. En nettleser skal åpne seg automatisk.
  3. Les nøye gjennom vilkårene.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkårene.

  Dersom påloggingsvinduet ikke dukker opp, forsøk å åpne nettleser manuelt og gå til captive.apple.com
  (http adresser skal normalt trigge captive portals dersom det ikke skjer automatisk)

  Trådløst gjestenett er tilgjengelig i det meste av bygningen med unntak av noen "lommer" og underetasjen.

  Det er ikke tillatt å gå inn på innhold som kan virke støtende for andre. Vi oppfordrer brukerne til å vise fornuft og følge regler for normal opptreden i offentlige rom.

  Påloggingsbilde på telefon/lesebrett:

  Bildet viser påloggingsside til Helse Vests gjestenett
   

  ​Revmatologisk poliklinikk tilbyr nå videokonsultasjoner for enkelte typer konsultasjoner.

  Dersom videokonsultasjon er aktuelt for deg, blir du kontaktet av HSR. Innkallingen sendes deg på din side på Helsenorge.no eller i posten. Når du åpner brevet vil det ligge brukerveiledning og lenke til videokonsultasjonen i innkallingsbrevet.

  Med videokonsultasjon kan du være hjemme eller gjennomføre konsultasjonen i en pause på jobben. Pass alltid på å være alene på et rolig sted. Du slipper å reise til sykehuset, kan verne deg mot annen smitte, og likevel få en god konsultasjon med behandleren din.   

  For å kunne bruke videokonsultasjon trenger du en smarttelefon, nettbrett eller PC med videokamera.

  Kan du ikke gjennomføre videokonsultasjonen som avtalt er det viktig at du endrer eller avlyser timen senest 24 timer før

  Mer informasjon om videokonsultasjon, finner du her