Informasjon til leietagere

Leie av terapibasseng og treningssal

Foreninger med formål tilknyttet våre virkeområder kan på gitte betingelser leie terapibasseng og/eller treningssal for å tilby medlemmene helsefremmende trening.

Terapibasseng
Terapibassenget ved HSR

Leieperiode følger normalt sett skoleåret. Leietager må selv besørge instruktøre med godkjent livredningskurs.

Sal og basseng leies ikke ut til enkelttimer eller for kortere perioder.

Ønsker du informasjon om leiemuligheter send e-post til post@hsr.as

Treningsfasilitetene leies ut med utgangspunkt i skoleåret, men åpent i høst- og vinterferie. 

Vi må også ta forbehold om mulige endringer fra 1. januar 2024 grunnet iverksettelse av nytt anbud for Rehabilitering Vest. Dette vil avklares i god tid og alle leietagere orienteres i løpet av høsten.
 
Leietider for sesongen 2023-2024 blir:
 • Oppstart mandag 21. august
 • Stengt jule- og nyttårshelgen, uke 52 (siste treningsdag fredag 22. desember 2023, første treningsdag tirsdag 2. januar 2024)
 • Påskestengt 23. mars -1. april
 • Stengt bevegelige fridager i mai
 • Siste treningsdag fredag 21. juni 2024

Treningsfasilitetene leies ut med utgangspunkt i skoleåret, men åpent i høst- og vinterferie.

Leietider for sesongen 2024-2025 blir:

 • Oppstart mandag 19. august
 • Stengt jule- og nyttårshelgen:
  • Siste treningsdag fredag 20. desember 2024
  • Første treningsdag mandag 6. januar 2025
 • Påskestengt 14.-21. april
 • Stengt bevegelige fridager i mai og juni
 • Siste treningsdag fredag 20. juni 2025

Leietagere plikter å sette seg inn i leiebetingelser og bruksregler. Se hefter i lenkene nedenfor.

For treningssalen tas forbehold om at auditoriedelen kan bli avstengt og benyttet til andre formål. Det gjøres oppmerksom på at styrketrenings- og kondisjonstreningsrommet ikke inngår i leieavtalen.

Treningssal - Bruksregler (2306).pdf

Ved trening i terapibasseng skal ansvarlig ved hver badetime ha livredningskurs godkjent av Norges Livredningsselskap. Kopi av kursbevis skal avleveres i HSRs servicetorg. HSR gjennomfører årlige livredningskurs. Leietagere får egen informasjon om dette.

Terapibasseng - bruks og ordensregler (2306) (PDF)​​

Leietager er ansvarlig for sikkerheten til trenende i leietagers ​time.

Sist oppdatert 29.04.2024