Pasientforløp ved HSR

For HSR er det viktig at du som pasient skal vite hva du kan forvente og hva behandlingen av din diagnose innebærer. Derfor har vi tydelige pasientforløp for ulike diagnoser.

Publisert 14.03.2023
Sist oppdatert 03.01.2024
Bilde fra et av våre pasientkurs som viser gruppeundervisning
Deler av våre pasientforløp skjer i form av tverrfaglige pasienturs i gruppe. Du er velkommen til å ta med en pårørende om du ønsker det.

​Når du har vært til legekontroll og har fått en av diagnosene: 

blir du satt inn i et pasientforløp for å gi forutsigbarhet og god oppfølgning. Dette er med på sikre optimal behandling og at du skal du mestre sykdommen.

Pasientforløpet betyr at vi sikrer deg oppfølgning basert på beste praksis for diagnosen du har fått.

Slik er våre pasientforløp for nevnte diagnoser

Etter cirka 4 uker

 • Konsultasjon med sykepleier
 • Fysisk oppmøte eller per telefon
 • For å vurdere blodprøver og toleranse/bivirkninger av medisin

Etter cirka 2 måneder

 • Tverrfaglig artrittklinikk 
 • Informasjon av sykepleier, sosionom, ergoterapeut og fysioterapeut
 • Spondylittpasienter har artrittklinikk etter 3 måneder, sammen med legekontroll
 • Du kan ha med pårørende

Etter cirka 3 måneder

 • Legekontroll for å vurdere effekt av iverksatt behandling

Etter cirka 6 måneder

 • Oppfølgende tverrfaglig dag med sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og ved behov lege

Etter cirka 6-9 måneder

 • Pasientkurs: Kurset gir deg kunnskap om egen sykdom og behandling, slik at du får bedre forutsetninger for å leve med sykdommen i hverdagen
 • Kurset foregår i gruppe, og du kan ta med pårørende​

​Du som er pasient hos oss, er velkommen til å ta kontakt for råd og veiledning.​

Pasientforløp - urinsyregikt