Urinsyregikt - pasientforløp

Nå forbedrer vi oppfølgning av pasienter med urinsyregikt gjennom pasientforløp med tett oppfølgning.

Svanaug Skorpe
Publisert 09.06.2020
Sist oppdatert 02.01.2024
Konsultasjon med sykepleier
Konsultasjon med sykepleier

​Urinsyregikt er den vanligste giktsykdommen hos voksne. Et typisk anfall av urinsyregikt gir sterke smerter, rødhet, varmeøkning, hevelse og nedsatt funksjon i ledd som blir rammet. Anfallet er som oftest verst etter 12-24 t, men går ofte over flere dager.

Urinsyregikt skyldes opphopning av urinsyre i kroppen. Urinsyregikt oppstår når urinsyre utfelles til uratkrystaller i ledd eller leddnære bløtdeler. Sykdommen lar seg kurere med riktig behandling. Behandlingen er vanligvis livslang. Behandlingen er todelt.

Du kan lese mer om sykdommen, behandling og kostholdsråd her

Som nydiagnostisert er det viktig at du får tett oppfølgning. Målet med behandlingen i oppstartfasen er å dempe smerter og betennelse, for deretter å starte forebyggende behandling for å senke urinsyrenivået i kroppen.

For at nydiagnostiserte pasienter med urinsyregikt skal være sikret en tett og god oppfølgning til behandlingsmål er oppnådd, har HSR nå etablert et pasientforløp:

  1. Så snart du er henvist kalles du inn til legekonsultasjon som diagnostiserer og behandler det akutte anfallet og lager en plan for det videre forløpet.
  2. Du kalles så inn til kontroll og oppfølgning hver 4 uke inntil behandlingsmål er nådd. Disse kontrollene ivaretas av våre dyktige sykepleiere.
  3. Når behandlingsmålene er nådd overføres du til egen fastlege, som også får en god beskrivelse av sykdommen og nødvendig videre oppfølgning.

Pasientforløp ved urinsyregikt