Nærbilde av håndundersøkelse

Ergoterapeutisk vurdering og oppfølgning

Ergoterapeutene ved HSR arbeider og veileder pasienter med mål om å fremme aktivitet og deltakelse i egen hverdag. Ved hjelp av samtale, undersøkelser og/eller observasjon kartlegger ergoterapeuten pasientens hindringer og ressurser som påvirker funksjon i daglige aktiviteter (ADL). På HSR møter du ergoterapeutene i tverrfaglig team på sengepost og i poliklinikk.

Ergoterapi ved revmatisk sykdom

Ergoterapeuten gir veiledning og råd til pasienter som opplever utfordringer i hverdagen som følge av sin revmatiske sykdom. Aktuelle diagnoser er Revmatoid Artritt, Psoriasis Artritt, Spondylartritt, Artrose, Bindevevssykdommer (f.eks. Lupus, CREST, Sklerodermi). Sykepleiere og leger ved revmatologisk avdeling kan henvise til ergoterapeut.

Aktuelle ergoterapitiltak:

Ergoterapeuten vurderer hvordan gripefunksjon, håndstyrke og smerter påvirker utførelse av daglige gjøremål i hverdagen og gir råd og veiledning om aktuelle tiltak.

Forskning viser at jevnlig håndtrening kan ha effekt på stivhet, smerter og håndkraft i tillegg til utføring og mestring av daglige aktiviteter. Nedsatt håndfunksjon er svært vanlig ved ulike revmatiske diagnoser. Ergoterapeuten kan veilede deg i aktuelle håndtreningsøvelser med utgangspunkt i dine utfordringer og aktivitetsvansker.

Ergoterapeuten kan også veilede og tilpasse individuelt treningsprogram etter ulike operasjoner i hånd.

Leddsmerter kan påvirke utførelse i daglige gjøremål. Ergoterapeuten kan veilede i hensiktsmessig arbeidsteknikker og aktuelle hjelpemiddel med mål om bedret aktivitetsutførelse i hverdagen.

Vedvarende utmattelse, også kalt «Fatigue» er et vanlig symptom ved revmatisk sykdom hvor hvile og søvn ikke hjelper. Utmattelsen kan oppleves både fysisk og mentalt, og er en form for trøtthet som er annerledes enn det vi opplever etter anstrengelser.

Mental utmattelse kan påvirke konsentrasjon, hukommelse og kan beskrives som en «mental tåke». Utmattelse kan medføre utfordringer med å utføre daglige gjøremål, være i jobb eller delta sosialt.

Ergoterapeutene kan veilede i kartleggings og mestringsstrategier, såkalt aktivitetsregulering med mål om å mestre de viktige og meningsfulle aktivitetene i din hverdag. Sentrale stikkord er kartlegging av rutiner, aktivitetsmønstre og endring.

Ergoterapi ved håndkirurgi

Ergoterapeuten gir veiledning og råd med mål om best mulig håndfunksjon. For noen pasienter er det anbefalt å prøve ut konservative tiltak som håndtrening og ortose som alternativ til operasjon. Ortoped vurderer om du skal henvises til oppfølging av ergoterapeut.

Aktuelle ergoterapitiltak:

Ergoterapeuten vurderer hvordan gripefunksjon, håndstyrke og smerter påvirker utførelse av daglige gjøremål i hverdagen og gir råd og veiledning om aktuelle tiltak.

Forskning viser at jevnlig håndtrening kan ha effekt på stivhet, smerter og håndkraft i tillegg til utføring og mestring av daglige aktiviteter. Nedsatt håndfunksjon er svært vanlig ved ulike revmatiske diagnoser. Ergoterapeuten kan veilede deg i aktuelle håndtreningsøvelser med utgangspunkt i dine utfordringer og aktivitetsvansker.

Ergoterapeuten kan også veilede og tilpasse individuelt treningsprogram etter ulike operasjoner i hånd.

Ved langvarige smerter eller nedsatt håndfunksjon grunnet revmatisk affeksjon av finger eller håndledd kan en ortose bidra til bedret funksjon i aktivitet (f.eks. håndledd eller tommelortose). Ergoterapeuten vil prøve ut og finne den ortosen som passer best for deg. Ved langvarig behov for ortosen (over to år) vil revmatolog eller ortoped skrive søknad til NAV om ortosen som et ortopedisk hjelpemiddel.

Etter enkelte operasjoner i hånd vil ergoterapeuten spesiallage en behandlingsortose/plastskinne som skal benyttes i rehabiliteringsperioden. Ergoterapeuten vil i tillegg gi deg instruksjoner i aktuelle øvelser og opptrening.

Leddsmerter kan påvirke utførelse i daglige gjøremål. Ergoterapeuten kan veilede i hensiktsmessig arbeidsteknikker og aktuelle hjelpemiddel med mål om bedret aktivitetsutførelse i hverdagen.

 

Sist oppdatert 08.01.2024