• Et flagg på en bygning
    Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR)

    Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS er sykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, revmatologisk rehabilitering, revmakirurgi/ortopedi (spesielt proteseoperasjoner) og for pasienter med alle typer hudsykdommer.

  • Varemottak

    Nedkjøring ved siden av Breidablikkgaten 59.