Kliniske studier

Kliniske studier er studier hvor man undersøker effekten av nye legemidler, nye behandlingsmetoder eller ny diagnostiske metoder. Kliniske studier kan også være studier av sykdomsforløp og andre typer kartlegging av sykdomstilstander. Her finner du studier ved sykehusene i Norge. Går du til oversikten behandlinger A-Å fra førstesiden, finner du studier som er åpne for rekruttering knyttet til ulike sykdomsgrupper.

    Sist oppdatert 15.08.2022