Endre eller avbestille time

Du kan selv endre eller avbestille time på www.helsenorge.no Avbestiller du mindre enn 24 timer før timen, eller ikke møter, blir du belastet eget gebyr.

​Alle som er pasienter ved HSR kan logge seg inn på helsenorge.no og digitalt få tilgang til å:

  • logge inn og sjå oversikt over timane dine
  • sende melding til sjukehuset om du har spørsmål om timen, ønskjer å endre time eller vil avslutte behandlinga
  • legge timen i din eigen elektroniske kalender
  • sjå store delar av journalnotata dine og innsynsloggen din - altså kven som har opna journalen din.

Vi presiserer at vi ikke kan besvare pasientforespørsler via ordinær e-post eller sosiale medier (SoMe). Bruk av e-post eller SoMe vil i denne sammenheng ikke ivaretar dine juridiske rettigheter som pasient. Vi oppfordrer deg til å benytte helsenorge.no som er en sikker måte kunne sende og motta meldinger angående din helse.

Vi minner om at det er flere enn bare behandlende lege som gjør oppslag i pasientens journal. Grunnen kan også være vedlikehold av journaler, feilretting, endring av timer, registrering av prøvesvar og en rekke andre grunner.

Logg inn på helsenorge.no for å endre eller avbestille time

Pasientgebyr for manglende oppmøte/avbestilling

Ved manglende oppmøte eller avbestilling av time mindre enn 24 timer før oppsatt time, blir du belastet med gebyr etter gjeldende satser. Det er Stortinget som hvert år fatter vedtak om størrelsen på gebyret som påløper for ikke-møtt til konsultasjon.

Les mer om egendeler, pasientbetaling og satser på helsenorge.no

Sist oppdatert 11.04.2023