Parkering

HSR tilbyr parkering korttids- og langtidsparkering til våre pasienter.

Vår pasientparkering for kortere besøk ligger rett nord for Litlasundgaten/Dr. Eyesgate, vis-a-vis innkjøringen til begge sykehus:

Kart som viser korttidsparkering ved barnehage i Litlasundgaten

Korttids pasientparkering er forbeholdt våre pasienter så langt det er kapasitet på alle virkedager i tidsrommet 07:30-18:00.

Parkering skjer etter 2 satser:

  • Inntil 4 timer, kroner 45,-
  • Inntil 8 timer, kroner 90,-
  • Parkering ut over 8 timer henvises til langtidsparkering på Flotmyr

Slik fungerer det:

  1. Ved ankomst parkerer du på ledig plass på vår p-plass nord for Dr. Eyes gate (se kart over)
  2. I vårt servicetorg betales parkering ved ankomst
  3. Fyll ut bilens registreringsnummer (eventuelt type og farge) i registreringsskjema i servicetorget

Parkering uten registrering i vårt servicetorg kan medføre kontrollavgift.

Merk at 3 plasser er særskilt skiltet for Haugesund Sanitetsforening. Disse må ikke benyttes av andre parkerende.

Parkeringstilbudet er et servicetilbud ut over behandlingstilbudet fra spesialisthelsetjenesten. Parkeringen betales av pasienten selv i tillegg til egenandel.

Vår langtidsparkering ligger på Flotmyr Syd (Revehallen), 7-8 minutters gange fra Revmatismesykehuset. Her koster det 100,- pr uke å parkere:

Illustrasjon som viser HSRs langtids p-plass

Slik fungerer det:

  1. Ved ankomst benytt korttidsplass rett ved sykehuset
  2. Parkeringskort betales og hentes i Servicetorget på HSR. Sett gjerne igjen bagasje samtidig.
  3. Kjør og parker på vår langtids-plass ved Flotmyr. Plassene er merket oransje på bildet over
  4. Parkeringskortet legges godt synlig i frontruten

Parkering uten gyldig p-kort eller andre plasser enn oransje felt kan medføre kontrollavgift.

Beregn 15 minutter på å sette igjen bagasje, kjøpe p-kort, kjøre til p-plass og gå tilbake (ved normal gange).

Parkeringstilbudet er et servicetilbud ut over behandlingstilbudet fra spesialisthelsetjenesten. Parkeringen betales av pasienten selv i tillegg til egenandel.

Polikliniske pasienter med HC-kort benytter HC-plasser mellom Haugesund Sjukehus og HSR (rett utenfor vår hovedinngang).

Inneliggende pasienter med HC-kort bes kontakte servicetorget for parkering på HC-plasser på vår korttidsparkering (se over).

Sist oppdatert 21.08.2023