Jobb og karriere

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er en spennende arbeidsplass. Rundt 130 mennesker med mer enn 50 ulike yrker jobber sammen til beste for våre pasienter.

Fysioterapeut veileder i ryggøvelser

Foto: Grethe Nygaard

Her finner du ledige stillinger og mulighet for å sende inn åpne søknader.

​​HSR ønsker å speile mangfoldet i befolkningen, og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming, flerkulturell bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Det samme gjelder dersom en har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. HSR legger til rette for inkluderende rekruttering.

Oversikt over ledige stillinger

Se våre ledige stillinger her

g_3667ce05_dfcb_4cce_b80c_dcec094c902d

 

Åpne søknader velkommen

Vi har ikke alltid ledige stillinger. Vi tar imot åpne søknader fra kvalifiserte/godkjente kandidater til stillinger hos oss. Dette gjelder også i perioder hvor vi ikke aktivt søker medarbeidere til bestemte stillinger.

Din søknad vil bli tatt frem og vurdert dersom vi får ledige stillinger tilsvarende dine kvalifikasjoner.

Vi tilbyr:

  • Trivelige arbeidsforhold i en kunnskapsbedrift
  • Lønn etter tariff
  • God pensjonsordning

Vi lagrer åpne søknader som minimum inneholder:

  • Presentasjon av deg
  • CV med oversikt over utdannelse og arbeidserfaring
  • Kopier av godkjente vitnemål og eventuelle autorisasjoner

Søknad med dokumentasjon sendes:

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
att. Personalsjef
Postboks 2175, 5504 Haugesund
eller send det samme til: post@hsr.as

Sist oppdatert 23.02.2024