Fagkurs

Vestlandsk Ortopedisk Forum

Passert
26.
januar
2023
2 dager
 1. 26. jan. 2023, 08:45 - 18:00
 2. 27. jan. 2023, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 26. jan. 2023, 08:45 - 18:00
 2. 27. jan. 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Konferanse

Spesialitet

Ortopedisk kirurgi

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 15. des. 2022

Velkommen til Vestlandsk Ortopedisk Forum (VOF 2023) i Haugesund 26.-27.januar 2023. Arrangementet vil foregå ved Quality Hotel Maritim Haugesund. 

Tema for VOF 2023 blir «KNEET». Vi har satt sammen et interessant program med dyktige forelesere.

Arrangementet er i utgangspunktet for ortopediske kirurger på Vestlandet (Helse Vest), men vi har åpnet opp for andre interesserte også (fra andre regioner og andre yrkesgrupper som operasjonssykepleiere, ortopediske sykepleiere, fysioterapeuter og andre som er interesserte i faget vårt).

 Vi håper så mange som mulig vil delta fra din avdeling/ditt sykehus, og gleder oss til å lære mye om «kne».

Torsdag 26.januar 

 • Kl.08.45 Registrering 
 • Kl.09.00 Velkommen v/Øystein Gøthesen og Øystein Skåden
 • Kl.09.10 Proteseinfeksjon kneprotese v/Håvard Dale, HUS 
 • Kl.09.40 Uniproteser, medial/lateral/patellofemoral, korrekt indikasjon og teknikk ved uniknær, v/Mona Badawy KiH
 • Kl.10.00 Uniproteser medialt/lateralt/patellofemoralt, resultater i registeret, v/ Øystein Skåden og Harald Omenås HSR/KiH
 • Kl.10.20 Pause, besøk i utstilling fra industrien 
 • Kl.10.45 Hvilke prinsipper skal vi forholde oss til mtp alignment og fiksering?v/Åsmund Glette og Øystein Gøthesen HSR
 • Kl.11.05 Computer navigasjon og robotkirurgi ved kneproteser, litteraturgjennomgang av resultater v/Øystein Skåden HSR 
 • Kl.11.20 Optimalisering av pasienten pre/per/postop v/protesekirurgi i kne v/anestesilege Andreas Andersen HSR 
 • Kl.11.35 Pause, besøk i utstilling fra industrien

Kl.12.00 Lunsj 

 • Kl.13.00 Smertelindring/nerveblokkade ved kneprotesekirurgi v/anestesilege Andreas Andersen HSR 
 • Kl.13.15 Smertelindring/blokkade/botox/radiofrekvensablasjon ved smertefull protese v/anestesilege Andreas Andersen HSR
 • Kl.13.30 Prediktorer for bra resultat ved kneproteser, v/Maren Falch Lindberg LDS 
 • Kl.13.45 Hvordan velge ut den riktige pasienten for kneprotese? v/Turid Rognsvåg KiH 
 • Kl.14.00 Pause, besøk i utstillingen fra industrien 
 • Kl.14.30 Behandling av brudd i/nær kne, ulike behandlingsalternativer og resultater fra bruddregisteret v/Terje Meling SUS
 • Kl.15.00 Protese ved brudd i/nær kne, med/uten kneprotese, ulike behandlingsalternativer v/Elin Haarr SUS 
 • Kl.15.30 Diskusjon
 • Kl.15.45 Besøk i utstilling fra industrien 
 • Kl.16.00 Hva sier leddregisteret om valg av implantater ved kneprotese? v/Ove Furnes HUS 
 • Kl.16.30 Generalforsamling 
 • Kl.17.00 Pause, Omvisning «nye» HSR v/Herman Luhr (ferdig cirka 18.00) 

Kl.19.00 Konferansemiddag (antrekk: casual) 

Alle deltagere oppfordres til å besøke utstillingen fra industrien i pausene

Fredag 27.januar 

 • Kl.09.00 Bruskskader, behandlingsalternativer, v/Thomas Birkenes HUS 
 • Kl.09.30 Langtidsresultat etter bruskskade med og uten behandling v/Thomas Birkenes HUS 
 • Kl.09.45 Pause, Besøk utstilling fra industrien
 • Kl.10.00 Korsbåndskirurgi, dagens foretrukne metode, v/Håvard Visnes HUS 
 • Kl.10.30 Gir ACL rekonstruksjon mindre eller større risiko for artrose på sikt? v/Håvard Visnes 
 • Kl.10.45 Pause, Besøk utstillingen fra industrien 
 • Kl.11.00 Meniskoperasjoner, hvem skal opereres når? v/Foreleser HS 

Kl.11.30 Lunsj 

 • Kl.12.30 Patellainstabilitet/-luksasjoner, v/Truls Straume-Næsheim A-hus 
 • Kl.13.00 Reisebrev fra Lyon knee school, v/Truls Straume-Næsheim A-hus 
 • Kl.13.15 Pause, besøk utstillingen fra industrien 
 • Kl.13.45 Tendinopatier i kneregionen, v/Angela Kaurin HSR 
 • Kl.14.00 Trykkbølgebehandling, PRP, hyaluronsyre, kortison ved knelidelser, v/AngelaKaurin 
 • Kl.14.30 Oppsummering og avslutning 
 • Kl.15.00 Slutt 

Alle deltagere oppfordres til å besøke utstillingen fra industrien i pausene

Viktig informasjon for innledere

Foredragsholdere bes om å sette av litt tid til diskusjon.

Foredraget må være arrangør i hende innen mandag 23.januar. Sendes til oystein.johannes.gothesen@hsr.as.


Kontakt