Fagkurs

Emnekurs i diagnostisk dermatologi

HSR i samarbeid med Legeforeningen i Rogaland emnekurs i diagnostisk dermatologi for allmennmedisinere innen området hud og veneriske sykdommer.

Passert
7.
september
2023
2 dager
  1. 07. sep. 2023, 08:00 - 16:00
  2. 08. sep. 2023, 08:00 - 16:00
Se Rogaland Legeforenings kursside

Tid og sted

Når

  1. 07. sep. 2023, 08:00 - 16:00
  2. 08. sep. 2023, 08:00 - 16:00

Type arrangement

Kurs

Spesialitet

Hud- og veneriske sykdommer

Arrangør

Legeforeningen Rogaland og HSR i samarbeid

Kurset og godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hudsykdommer til videre- og etterutdanningen, og bidrar til å dekke læringsmål i ny spesialistordning: ALM-058, 060-063, 065, 074, 078 og 082-083.

Kurset godkjennes som 15 timers valgfritt kurs innen hud- og veneriske sykdommer for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Farmasøytiske industri eller andre med markedsinteresser er ikke involvert i planlegging eller gjennomføring av kurset.

Målgruppen er allmennleger og hudspesialister.

Program

Torsdag 7. september 2023

08.00 Dermatologi i allmennpraksis. Prevalens
           Lars Johan Lysen, spes. i allmenn.med.

08.25 Tumores og dermatoscopi
           Kristian Bærøy Enerstvedt, overlege, HSR

09.05 Pause

09.20 Tørre eksematøse hudforandringer
           Holger Benthien, avd.overlege, Hudavd, HSR

10.00 Erythematøse og papuløse hudforandringer
           Holger Benthien, avd.overlege, Hudavd., HSR

10.40 Pause

10.55 Hudforandringer ved virale og bakterielle infeksjoner
           Lars Johan Lysen, spes. i allmennmed.

11.25 Hudforandringer ved parasit-, sopp- og tropesykdom
           Lars Johan Lysen, spes. i allmennmed.

12.00 Lunsj

12.45 Ulcerøse hudforandringer
           Sunniva Tolsby, LIS-lege, Hudavdelingen ved HSR

13.25 Vesiculøse og bulløse hudforandringer
           Sunniva Tolsby, LIS-lege, Hudavdelingen ved HSR

14.05 Pause

14.25 ØH-tilstander innen dermatologi
           Kristian Bærøy Enerstvedt, overlege, Hudavd., HSR

15.00 Hud og intern sykdom
           Judit Kiss, Privatpraktiserende hudspesialist

15.40 Slutt dag 1

19.00 Middag (egen påmelding)

Fredag 8. september 2023

08.00 Akutte dermatoser
           Kristian Bærøy Enerstvedt, overlege, Hudavd., HSR

08.40 Hudsykdom hos barn
           Lars Johan Lysen, spes. i allmennmed.

09.20 Pause

09.35 Negl og hår
           Holger Benthien, avd.overlege, Hudavd., HSR

10.05 Hode/hals
           Holger Benthien, avd.overlege, Hudavd., HSR

10.35 Hudforandringer hos melaninrike
           Holger Benthien, avdelingsoverlege, Hudavdelingen ved HSR

11.00 Pause

11.10 Hudsykdom hos gravide
            Judit Kiss, Privatpraktiserende hudspesialist

11.40 Slimhinner/genitalia
           Judit Kiss, Privatpraktiserende hudspesialist

12.10 Lunch

12.55 Aksiller/lyske/hudfolder
           Kristian Bærøy Enerstvedt, overlege, Hudavd., HSR

13.25 Ekstremiteter
           Kristian Bærøy Enerstvedt, overlege, Hudavd., HSR

13.55 Pause

14.15 Truncus
           Kristian Bærøy Enerstvedt, overlege, Hudavd., HSR

14.45 Generaliserte hudsykdommer
           Holger Benthien, avd.overlege, Hudavd., HSR

15.15 Oppsummering
           Lars Johan Lysen, spes. i allmennmed.    

15.40 Slutt dag 2

Påmelding og ytterligere kursdetaljer

Se Rogaland Legeforenings kurssider