Helsefaglig

Les mer om fag og forskning ved HSR

 • Bildet viser undervisning/foredrag på HSR om revmatiske sykdommer
  Faglige artikler

  På denne siden finner du oversikt over publikasjoner og faglige artikler skrevet av eller med bidrag fra medisinskfaglige medarbeidere ved HSR.

 • Individuell pasientveiledning
  Henvisninger

  Sykehus, fastlege og spesialister kan henvise pasienter innen revmatiske lidelser, revmakirurgiske/ortopediske inngrep og hud- og veneriske sykdommer til HSR.

 • Kurs og opplæring for helsepersonell

  På denne siden finner du kurs og opplæring for helsepersonell. Du finner kurs tilgjengelig på HSR og øvrige kurs tilgjengelig for helsepersonell i Helse Vest og nasjonalt.

 • Tverrfaglig dialog
  Medisinskfaglige rapporter og meldinger

  På denne siden finner du medisinskfaglige rapporter og meldinger fra HSR.

 • Leger i samtale
  Utdanning LIS-leger

  På denne siden finner du informasjon om våre utdanningsløp for LIS-leger innen revmatologi og dermatologi, samt delløp for ortopedisk kirurgi.

Sist oppdatert 30.04.2018