Picasso – studien for bedre behandling av tommelartrose

HSR ønsker å bidra til bedre behandling av tommelartrose. Nå er vi med i en nasjonal studie ledet av Diakonhjemmet sykehus, Picasso-studien, som undersøker effekten av kortisoninjeksjoner.

Publisert 16.01.2024
En mann og en kvinne som sitter ved et bord
Eksempel på ergoterapeutisk håndundersøkelse

Artrose i tommelens rotledd rammer en stor del av befolkningen, og kan medføre smerte og dårlig håndfunksjon. Behandlingsmulighetene for denne pasientgruppen er dessverre begrenset. Alle pasienter bør tilbys ikke-medikamentelle tiltak som for eksempel håndtrening, men det er et fåtall som får denne typen behandling. Kortisoinjeksjoner har vært klinisk praksis i mange år, men vitenskapelig dokumentasjon er begrenset. Målet er at denne studien på sikt kan gi en bedre behandling til denne pasientgruppen.

Studien som ledes av Diakonhjemmet sykehus, skal undersøke effekten av kortisoninjeksjoner som behandling for artrose i tommelens rotledd. Studien vil sammenligne effekten og sikkerheten ved kortisoninjeksjoner, saltvannsinjeksjoner og ergoterapi intervensjoner med bl.a. ortoser og trening.

HSR har nå startet inkludering av pasienter til Picasso – studien.

Studien inkluderer totalt seks sykehus fra alle helseregionene i Norge. Ida Bos-Haugen fra Diakonhjemmet sykehus leder studien som hovedutprøver, og prosjektet inkluderer et team av spesialister bestående av revmatologer og ergoterapeuter. På HSR deltar bl.a. revmatolog Elisabeth Esperø og ergoterapeutene Monika Olsen og Åse Klokkeide.

Hvem kan delta i studien

For å delta i studien, må deltakerne oppleve smertefull artrose i tommelens rotledd og ha betennelse i leddet. Deltakerne vil følges i en klinisk studie i 6 måneder, hvor de tilfeldig blir tildelt en av tre behandlinger. Etter denne perioden kan alle deltakerne motta steroidinjeksjoner, uavhengig av den opprinnelige behandlingen. Pasientene blir fulgt i 2 år.

Hvis du ønsker å delta i PICASSO-studien, kan du be fastlegen om en henvisning til revmatologisk avdeling på HSR, så vil en ergoterapeut vurdere om du kan være med i studien.

Les mer om PICASSO-studien:

Har du spørsmål angående studien kan du ta kontakt med lokal prosjektkoordinator på HSR Monika Olsen på tlf. 52805071.