Nytt kurs for pasienter med fibromyalgi og langvarige muskelsmerter

Pasientkurset om fibromyalgi og langvarige muskelsmerter gir pasientene kunnskap og mestring om egen diagnose. Pasientkurset går over en dag 2 ganger hvert semester, og det er også plass til pårørende.

Publisert 20.06.2022
Sist oppdatert 02.01.2024
Kvinne i bevegelse ute
Med bedre kunnskap om sykdommen mestrer en hverdagen bedre.

​- Vi har mangeårig erfaring med fibromyalgi og langvarige muskelsmerter. Vi ser at dette er en gruppe som trenger kunnskap for bedre å mestre sykdommen og på den måten ha best mulig livskvalitet, sier overlege Svanaug Skorpe ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR).

Kurset kombinerer tverrfaglig undervisning og utveksling av erfaring. Pasientkurset gir kursdeltagerne større forståelse og kunnskap om smerter, smertemekanismer og mestring. Kurset er oppbygd med en veksling mellom korte forelesninger og utveksling av erfaring. Det blir lagt stor vekt på dialog mellom deltakere og fagpersonene (revmatolog og ergoterapeut) som underviser.

Sentrale temaer i kurset er:

  • Smerter og smertemekanismer
  • Regulering av aktivitet og hvile
  • Søvn
  • Ressurser og mestring

Kurset foregår på dagtid og varer i 5 timer. Deltakelse krever henvisning fra lege.

Se kursinformasjon her