Graviditet og revmatiske sykdommer

Dersom du har en revmatisk diagnose og ønsker barn, er det viktig å planlegge svangerskapet.

Publisert 09.04.2021
Sist oppdatert 02.01.2024
Gravid kvinne med familie

Vi ønsker at du tar kontakt med sykepleier ved revmatologisk poliklinikk når du har barneønske. Da kan vi sikre oss god sykdomskontroll og optimal behandling i svangerskapet.

Mye god og nyttig informasjon finner du på nettsiden til St. Olavs Hospital, Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer:

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer