Artrittklinikk

Artrittklinikk er et spesialtilpasset behandlingstilbud for pasienter diagnostisert med artritt.

Helge Ytterøy L'orange
Publisert 27.08.2018
Sist oppdatert 02.01.2024
Individuell veiledning i medikamentbruk
Individuell veiledning i medikamentbruk

​Artrittklinikken skal bedre pasientens kunnskap angående sin egen sykdom, og oppleve at ved å lære mer vil pasienten bedre kunne håndtere det å leve med en kronisk sykdom. En god tverrfaglig oppfølging av bidrar til at pasienten kan mestre og ivareta de funksjoner og roller hun/han har, og hindre forverring av sykdom.

Målet med behandlingen er at den enkelte bedre kan opprettholde sin samfunnsmessige og sosiale deltakelse og fortsette i arbeid.

Gjennom vurderingen blir du satt opp til konsultasjon hos tverrfaglig team:

  • Sykepleier: Gir informasjon om sykdom og medikamenter.
  • Fysioterapeut: Fysioterapeuten gir informasjon om aktivitet og trening relatert til din diagnose og funksjonsnivå. Informerer også om hvilke behandlings- og treningsmuligheter som finnes i ditt nærmiljø.
  • Ergoterapeut: Hovedfokus er mestring av nødvendige og ønskelige gjøremål i hverdagen. En god balanse mellom ulike former for aktivitet og bevisst fordeling av krefter vektlegges. Både hjem, arbeid og fritid er aktuelle områder å jobbe med. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet og deltakelse. Gir blant annet råd om leddvern, ergonomi og tretthet.
  • Sosionom: Sosionomen fokuserer på sosiale aspekter ved livet med kronisk sykdom. Det kan for eksempel være utfordringer i forhold til arbeid, utdanning, økonomi og hjemmesituasjon. Pasientene kan få informasjon og veiledning vedrørende rettigheter og muligheter innen det offentlige og private hjelpeapparatet

Vurderingen bidrar også til å skaffe ny viten om hvilke akutte artritter som utvikler seg til kronisk artritt, slik at disse kan få effektiv behandling før varig skade oppstår.

Artrittklinikken forutsetter at pasienten følger behandlingsforløpet gjennom dagen. Du finner oppmøtetid i innkallingsbrevet. Ved ankomst:

Du henvender deg i resepsjonen hos sekretær for registrering i våre systemer.

  • Det er mulig å kjøpe lunsj mellom kl. 11:30-12:30 til gunstige priser i "Restaurant Utsikten" i 7. etasje
  • Dagen avsluttes med tverrfaglig oppsummering, hvor alle som har vært involvert vil være til stede

Ved første gangs deltagelse må pasienten henvises fra fastlege. For videre oppfølgning og gjentagende behandling, kan revmatolog rehenvise pasienten.

Pasienter på Artrittklinikken behandles etter de nyeste behandlingsprinsipper med klare og godt definerte behandlingsmål. Kontrollene vil derfor variere fra hyppige kontroller hos pasienter med høy sykdomsaktivitet, til sjeldnere kontroller hos pasienter med lav sykdomsaktivitet. Målet er lavest mulig sykdomsaktivitet.