Forbedringsprosjekt reduserer medisinbruk

Høsten 2017 ble det gjort et forbedringsprosjekt ved HSR for å se på forbruket av opiater ved vår sengepost. Resultatene er meget oppløftende.

Helge Ytterøy L'orange
Publisert 02.04.2019
Sist oppdatert 06.03.2023
Anestesilege Andreas Tornes Andersen
Ansvarlig for forbedringsprosjektet, anestesilege Andreas Tornes Andersen

​HSR arbeider målbevisst for å redusere opiatbruk knyttet til operasjoner. De siste to årene har det blitt gjort en rekke endringer i hvordan våre kirurgiske pasienter smertelindres etter operasjon. Anestesilege Andreas Tornes Andersen (bildet), har nå evaluert resultatene av endringer i vår kliniske praksis gjennomført i 2016 og 2017.

Sengeposten er en delt post med både pasienter innlagt til kompleks revmatologisk rehabilitering og ortopediske pasienter. Det totale mengde innkjøpe opiater i årets første 9 måneder i 2016 og 2017 ble sammenlignet. Gjennomgang i ettertid viste en reduksjon på 18,4%. I samme periode var antallet rehabiliterings pasienter stabil mens antallet postoperative ortopediske pasienter økte.

Valg av anestesi metode ved CMC kirurgi - Paresthesia vs. Ultrasound ved blokade av brachial plexus, påvirkning av postoperativ smerte og liggetid

CMC-kirurgi er en ofte gjennomført tommeloperasjon, ved HSR 80-100 pasienter pr. år. I 2016 endret HSR bedøvelsesteknikken for disse pasientene.

Sammenligner her tidligere teknikk for å bedøve arm/hånd med ny ultralyd teknikk og ser på konsekvensene for liggetid og opiatforbruk.

Resultatene viser at HSR gjennom omleggingen av bedøvelsesteknikken har forenklet pasientforløpet slik at de aller fleste av CMC-pasientene kan opereres ved dagkirurgi fremfor full innleggelse. Dette på grunn av redusert opiatbehov.

Lokal infiltrasjon analgesi(LIA) vs. Adductor canal blokk(ACB) ved kneprotese kirurgi

I begynnelsen av 2016 fikk de aller fleste av våre kneprotese pasienter preoperativ LIA som smertelindring. I løpet av 2016 fikk flere og flere injeksjon med lokalbedøvelse i adductor canal.

Resultatene med tanke på postoperativ opiatforbruk er lovende. Høsten 2017 ble praksis endret til å gi rutinemessig en oppfølgings injeksjon med lokal anestesi mot adductor canal på første postoperative dag. Dette for å ytterlig redusere det postoperative opiatbehovet.

I denne kliniske fagrevisjonen sammenligner vi opiatforbruket ved sengepost hos pasienter som har fått totalprotese i kne. Pasienten blir delt inn i grupper (LIA vs. ACB x 1 vs. ACB x 2) ut i fra hvilke tilleggs bedøvelse de har fått og vi ser på om de påvirker opiatforbruket på sengeposten.

Resultat

Vår erfaring med ultralyd veiledet blokade av av n.saphena, aka; aductor canal block(ACB)/femoral triangle block(FTB) er at det gir betydelig opiat besparelse etter kneprotese kirurgi. Vi ser også at ved å gjenta ACB på morgenen første postoperative dag gir ytterligere opiatbesparelser.

Den nye metoden gir opp mot 75% reduksjon i opiat bruken etter kne protese kirurgi.