Robotisert operasjonsstøtte

HSR ble på tampen av 2019 det første sykehuset i Norden med robotstøttede proteseoperasjoner.

Helge Ytterøy L'orange
Publisert 27.04.2020
Sist oppdatert 15.08.2022
Opplæring i bruk av navigasjonscomputor til proteseoperasjoner
Fra opplæringen i bruk av navigasjonscomputoren NAVIO

​Gjennom et samarbeid med leverandøren Smith & Nephew har vi tatt i bruk deres mest moderne navigasjonscomputer, NAVIO.

- Robotstøtte under proteseoperasjonen vil sikre en høyere presisjon og bedre resultat for pasientene, forklarer avdelingsoverlege Øystein Skåden.

Samarbeidet er grundig forberedt. Blant annet har fagsjef og avdelingsoverlege prøveoperert med samme verktøy under hospitering i Belgia høsten 2019. Deretter har operasjonsteamet ved HSR hatt egne workshops for å trene på den nye operasjonsmetoden.

Fra årsskiftet 2019/2020 har pasienter blitt operert med robotstøtte ukentlig med gode resultater.

HSR har fått godkjent en omfattende studie der målet er at vi skal operere 100 kneproteser på konvensjonell måte og 100 proteser med vårt nye robotiserte navigasjonsverktøy. Studien skal verifisere et høyere presisjonsnivå, og dermed bedre kvalitet på operasjonene med hjelp av det nye verktøyet.

Studien går over 3 år og er en viktig del av et nytt doktoravhandling ved HSR. Som følge av studien vil også pasientene følges opp etter 5 år for å se kvaliteten over tid. Det er avdelingsoverlege Øystein Skåden som gjennomfører studien og doktoravhandlingen.

Les mer om studien her​