• Å leve med fibromyalgi og/eller langvarige muskelsmerter
  Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er beregnet for pasienter med sikker diagnose.
  Å leve med fibromyalgi og/eller langvarige muskelsmerter
  30.
  januar
  2024
 • Å leve med Artrose
  Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er beregnet for pasienter med sikker diagnose av artrose.
  Å leve med Artrose
  27.
  februar
  2024
 • Styremøte
  Styremøter ved HSR gjennopmføres normalt kvartalsvis.
  Styremøte
  18.
  desember
  2023
 • Å leve med spondylartritt
  Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Tilbudet er utarbeidet for personer som har sikker diagnose.
  Å leve med spondylartritt
  23.
  januar
  2024
 • Å leve med Psoriasisartritt
  Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er beregnet for personer med sikker diagnose Psoriasisartritt (PsA).
  Å leve med Psoriasisartritt
  19.
  mars
  2024
 • Å leve med leddgikt (Revmatoid artritt)
  Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er utarbeidet for personer med sikker diagnose leddgikt (Revmatoid Artritt, RA).
  Å leve med leddgikt (Revmatoid artritt)
  23.
  april
  2024

På denne siden finner du oversikt over kurs, aktiviteter og møter ved HSR som er relevante for pasienter, pårørende og andre med interesse for sykehuset.

Først finner du våre egne aktiviteter måned for måned fremover. Nedenfor finner du lenke til pasientkurs og kurs for helsepersonell. Disse baserer seg på oversikter som viser kurs for pasienter satt opp etter diagnose.

Pasientkursene er arrangeres av HSR eller andre sykehus, men er alle tilgjengelige såfremt du har henvisning. Kursene for helsepersonell er også kurs som arrangeres av HSR eller andre sykehus, men som er tilgjengelig for helsepersonell i vår helseregion og nasjonalt.

Filtrerer du fremvisningen i feltet nedenfor kan du få frem aktivitetene du ser etter, enten det er pasientrettede aktiviteter, aktiviteter for helsepersonell eller administrative arrangementer.

Våre pasientkurs går over en dag og foregår i grupper på 15 stk. Det er mulighet for å ta med en pårørende (med forbehold om plass). Tilbudet er utarbeidet for personer som har sikker diagnose. Du henvises til våre pasientkurs av fastlegen eller av spesialist.

På grunn av smitteverntiltak gjennomføres våre pasientkurs for tiden digitalt.