Revmatologisk rehabilitering

Revmatologisk rehabilitering bidrar til å redusere sykdommens påvirkning og øke livskvalitet og mestring for revmatiske pasienter med sammensatte behov. Revmatismesykehuset i Haugesund, tilbyr slik behandling gjennom inntil 3 ukers opphold.

Helge Ytterøy L'orange
Publisert 11.05.2021
Sist oppdatert 11.04.2023
Veiledning av fysioterapeut

Foto: Grethe Nygaard

Individuell veiledning med fysioterapeut inngår i våre rehabiliteringsprogrammer

​Målgruppen er revmatiske pasienter med utvikling av økende funksjonsproblemer. Også pasienter med stabil sykdom når det foreligger sammensatte problemstillinger kan søke.

- Forenklet kan vi si at rehabilitering er hjelp til selvhjelp for en bedre hverdag. Det innebærer at tiltakene utformes med utgangspunkt i pasientens målsettinger. Behandlingen bygger på pasientens ressurser og forutsetninger, forklarer avdelingsoverlege for revmatologi ved Revmatismesykehuset, Svanaug Skorpe.

Tverrfaglig team sikrer helhetlig oppfølgning

Sykehuset har et tverrfaglig team som skreddersyr individuell rehabilitering. Alle får et individuelt tilpasset opplegg, basert delvis på en-til-en oppfølgning og delvis på gruppeundervisning og opptrening.

Teamet består av revmatolog/lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere, sosionom, farmasøyt og sykehusprest. Teamet sikrer at pasientene får en helhetlig oppfølgning gjennom hele rehabiliteringsoppholdet. Flere av teammedlemmene har videreutdanning i rehabilitering og veiledning i tillegg til at teamet har lang klinisk erfaring både innen rehabilitering og revmatologi.

‘Nytt’ sykehus med gode fasiliteter

Revmatismesykehuset i Haugesund ble totalrenovert og påbygget i 2016. Det betyr at sykehuset er av Vestlandets mest moderne, og med svært gode fasiliteter.

- Vi har svært gode behandlingsrom og utstyr for individuell oppfølgning. I tillegg har vi en stor treningssal, kondisjonstreningsrom og styrketreningsrom. Vi har også terapibasseng med 34 grader, og trening i vann er en viktig del av vårt behandlingsopplegg, forteller avdelingsoverlegen.

Tilbakemeldingene fra pasienter som har vært innlagt til rehabilitering ved HSR er gode. Evalueringsverktøyet RE-OPP som måler pasientopplevelser i revmatologisk rehabilitering viser en tilfredshet på 98,3% med rehabiliteringstilbudet ved HSR.

- Dette er en høyt spesialisert behandling, og gjennom nasjonale føringer er det satt tydelige kriterier som må være oppfylt for å kunne komme inn til kompleks revmatologisk rehabilitering, forklarer avdelingsoverlege Skorpe, før hun avslutter:

- Revmatologisk rehabilitering forutsetter at du er motivert og deltar aktivt med å sette mål og arbeide for å nå disse.

Både sykehuslege, fastlege og revmatolog kan søke. Det er ikke forutsetning å være innskrevet pasient ved HSR for å søke. Sykehuset dekker primært Helse Fonnas og Helse Stavangers område. Gjennom fritt sykehusvalg tar vi imot pasienter fra andre helseregioner.

Les mer om revmatologisk rehabilitering her

Helsepersonell finner informasjon om henvisning her