Revmatologisk rehabilitering

Kompleks revmatologisk rehabilitering bidrar til å redusere sykdommens påvirkning og øke din livskvalitet og mestring

Helge Ytterøy L'orange
Publisert 23.10.2018
Sist oppdatert 28.08.2023
Ultralydundersøkelse
Individuell oppfølgning er en viktig del av kompleks revmatologisk rehabilitering

​Målgruppen er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer. Også pasienter med stabil sykdom når det foreligger sammensatte problemstillinger kan søke.

Forenklet kan vi si at rehabilitering er hjelp til selvhjelp for en bedre hverdag. Det innebærer at tiltakene utformes med utgangspunkt i dine målsettinger. Behandlingen bygger på dine ressurser og forutsetninger.

Et tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering for deg dersom du ikke har fått hjelp gjennom rehabilitering på lavere nivå.

Tilbudet omfatter gruppeundervisning for tema der det er aktuelt. Tilbudet går over 3 uker med gruppebasert og individuell oppfølgning.

Kompleks revmatologisk rehabilitering forutsetter at du er motivert og deltar aktivt med å sette mål og arbeide for å nå disse.

Både fastlege og revmatolog kan søke. Inntak skjer på fastsatte kriterier.

Les mer om behandlingen her

Her finner du og din lege søknadsskjema