YM - Kari og Dagfinn trekker vinnere

Vinnere av HelseQuiz på Yrkesmessen

Under årets Yrkesmesse i Sysco Arena, arrangerte Rehabilitering Vest og HSR helsequiz blant besøkende elever. Nå er 4 vinnere som svarte rett på minst 3 av 5 spørsmål trukket ut.

Deltagere i vår HelseQuiz ble bedt om å svare på 5 spørsmål om helsetilbudet vi gir og om HSR og Rehabilitering Vest. Av 55 deltakere, ble 32 med i den endelige trekningen. Her ser du spørsmålene, med riktig svar markert i fet skrift:

 • Siden 1950-tallet har antallet hudkrefttilfeller i Norge økt
  4 ganger for menn og 3 ganger for kvinner
  11 ganger for menn og 9 ganger for kvinner
  19 ganger for menn og 22 ganger for kvinner
   
 • Bekhterevs sykdom (Spondylitt) gjør at kroppen stivner. Bekhterev behandles
  Bare med medisiner
  Medisiner kan gjøre mye, men trening utgjør 50 % for å holde sykdommen i sjakk
  Bekhterev kan ikke behandles
   
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et privat spesialsykehus for revmatisme og hudlidelser. Hvor mange pasientkonsultasjoner har sykehuset i året
  Cirka 10.000 pasientkonsultasjoner i året
  Cirka 20.000 pasientkonsultasjoner i året
  Cirka 32.000 pasientkonsultasjoner i året
   
 • Rehabilitering Vest tilbyr døgnrehabilitering og dagrehabilitering. Hvor mange får rehabilitering gjennom et år ved Rehabilitering Vest ?
  ca 50
  ca 450
  ca 2000 
   
 • Rehabilitering Vest er en privat/ ideell rehabiliteringsinstitusjon som tilbyr spesialisert rehabilitering på vegen av det offentlige. Hvilke diagnosegrupper kan henvises til Rehabilitering Vest?
  muskel og skjelett
  rus/psykiatri
  hjerte/kar sykdommer

Og vinnerne er:

Idag trakk HSRs direktør Karin Nådland (bildet) vinnerne i konkurransen:

 1. Victoria Bjørnsen har vunnet instruksjonstime med en av våre fysioterapeuter i vårt terapibasseng for ham/henne og 2 venner

 2. Ali Osman har vunnet instruksjonstime med en av våre fysioterapeuter i styrketreningssalen for ham/henne og 2 venner

 3. Sanne Knudsen har vunnet 1 time varmeterapi for ham/henne og 2 venner

 4. Julie Bredal har vunnet deilig sunn, middag med 2 venner i restaurant «Utsikten»

Vi gratulerer – og ønsker dem velkommen til oss for å oppfylle gevinstene!