Ultralydbehandling

Vikariat for LIS-lege, revmatologi

Vi har ledig 8-9 måneders vikariat som lege i spesialisering, REVMATOLOGI - id.nr: 4541. 100 % stilling fra april 2018 til og med 31. desember 2018, med mulighet for forlengelse.

Sykehuset har innen revmatologi 9 overlegehjemler og 3 hjemler for underordnet lege. Videre har vi 3 revmakirurger og 1 anestesiolog. Vår sengeavdeling har 14 senger, hvorav 8 til revmakirurgi, 5 til revmatologisk rehabilitering og 1 til utredning.

Avdelingen er engasjert i flere forskningsprosjekter og tilbyr gode muligheter for å drive egen forskning.

Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP. Trenger du hjelp med å skaffe bolig er vi behjelpelige med dette.

Haugesund har havet i vest og høyfjellet mot øst. Det er skisesong store deler av året, bare 2 timers kjøretur fra byen. Haugesund har også en fantastisk skjærgård som inviterer til sjøliv hele året.

Nærmere opplysninger om stillingene fås av enhetsleder Solfrid Vågen, telefon 52 80 50 00

Sykehuset forutsetter at de som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.

Søknadsfrist 4. april 2018.

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
på e-post: post@hsr.as v/personalsjef