Haugesund 06051´2015Dagen for å sjekke føflekker: Overlege Holger BenthienFoto: Alfred Aase

Vellykket Euromelanoma

#Euromelanoma

Tirsdag 23. mai var Revmatismesykehuset preget av årets #Euromelanoma: Til sammen 5 leger stod parat til å undersøke og om nødvendig operere til sammen rundt 80 pasienter.

I år har overlege Bronislava Banova stått for kontakten med den nasjonale koordineringskomiteen, og har sørget for at vi har fått rett informasjon ut i vår organisasjon. I år brukte Revmatismesykehuset "hele" 2 dager på å fylle opp timelistene, så også i år har dette fungert bra. Alle timer ble fanget opp og pasienter forhåndsregistrert før selve dagen. 

Avdelingssykepleier Anne Lise Wangen og hennes medsykepleiere har godt erfaring på logistikken, og hadde forberedt dagen godt. Pasientene fikk registreringsskjema og veiledningsinformasjon fortløpende, og dagen forløp nærmest uten forsinkelser.

3 leger stod klare til å ta i mot 4 pasienter hver i timen, mens 2 leger stod klare til å operere. - Vi har hatt ganske stor pågang til operasjoner allerede. Ved lunchtider hadde 5 pasienter blitt operert og det hadde vært antydning til kø ved operasjonsrommet, avdelingssykepleier forteller Anne Lise Wangen, før hun legger til: - Vi har holdt av noen timer kommende uke. All erfaring tilsier at noen øsnker å vente litt, og at det kmmer noen helt på slutten av dagen. Vi skal selvfølgelig få operert dem også.

Også i år hadde HSR besøk av Kreftforeningen og av Sykehusapotekene. Førstnevnte hadde med seg Hudkreftforeningen, og stod for informasjon, quiz med premier og hadde mulighet til å verve medlemmer. Sykehusapotekene informerte om beskyttelse og hadde gode tilbud på beskyttelsesprodukter.

TV Haugaland kom innom og gjorde flere intervjuer som sendes torsdag ettermiddag, mens Haugesunds Avis gjorde et lengre intervju med avdelingsoverlege Holger Benthien.

- Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt. Dette er en krevende men veldig morsom kampanje. Vi ser at folk er blitt flinkere og mer bevisste. Det viser at slike kampanjer virker. I kombinasjon med kunnskapen vi har frisket opp hos regionens fastleger bidrar vi gjennom dette arbeidet til at flere kan unngå kreft i fremtiden, avslutter avdelingsoverlege Holger Benthien.

Se saken fra #TVH her og les om #Euromelanoma i #H-avis her


  1 / 4 
 
Anne Lise er klar til å ta imot pasienter 
Anne Lise er klar til å ta imot pasienter