Velferdstilbud til våre pasienter

Avgjørende for et godt behandlingsresultat er trivsel og aktivitet. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus kan tilby et bredt spekter av velferdsaktiviteter for våre pasienter.