Fysiotrening

Utvidet spesialisert revmatologisk rehabilitering

HSR har utvidet spesialisert revmatologisk rehabilitering til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom fra 2 til 3 uker.

Målgrupper er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger.

Tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering for pasienter med kompleks sykdomsutfordring som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt nivå. Rehabiliteringsoppholdene utvides nå til fra 2 til 3 uker for å sikre god og varig effekt av rehabiliteringen.

 Les mer om spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR her.

 Pasienter må henvises til spesialisert revmatologisk rehabilitering, gjennom sykehus, fastlege eller spesialist. Helsepersonell finner henvisningsskjema her.