Utredning, behandling og oppfølgning

Revmatiske sykdommer hos barn under 16 år utredes enten på HSR eller på lokal barneavdeling. Avdelingene samarbeider om nødvendig med et universitetssykehus.

Dersom du eller ditt barn har fått barneleddgikt, foregår oppstart, behandling og oppfølging enten hos erfaren revmatolog ved HSR alene, eller i samarbeid med barnelege eller universitetssykehus (vekselvise kontroller).

Behandlingsvalg vurderes individuelt basert på diagnose, sykdomsaktivitet og kompleksitet og vurderes individuelt.

Vi tilstreber at kontrollene skjer hos den samme legen hver gang, slik at barnet/ungdommen blir kjent med denne. Det er kun revmatologer med lang erfaring og praksis i barnerevmatologi som settes til denne oppgaven.