Utlysing av forskningsmidler

Revmatikernes Forskningsfond – Marit Hanssens Minnefond

Revmatikernes Forskningsfond - Marit Hanssens Minnefond, har som formål å fremme klinisk forskning som kan øke kunnskapen om leddgikt og andre revmatiske sykdommer.

Fondet er opptatt av revmatikernes totalsituasjon og tar særlig sikte på å støtte forskningsprosjekt som tilsikter økt breddekompetanse og omfatter fagområder som klinisk revmatologi, revmakirurgi, fysioterapi, ergoterapi, ortopediteknisk service, sosialmedisin og psykiatri relatert til revmatiske sykdommer.

Det lyses med dette ut forskningsmidler, ett eller to forskningsstipend, à inntil kr. 200.000,-.

Søknadsfrist er 28.03.2018.

Kriterier for tildeling av forskningsmidler er:

  • Egnede prosjekter må ha sitt forskningsfelt knyttet til fagområder som kan bidra til økte kunnskaper om revmatiske sykdommer og revmatikernes totalsituasjon, i tråd med fondets vedtekter. Dette omfatter også forskning på effekten av rehabilitering og tverrfaglige intervensjoner.
  • Søknad må inneholde prosjekttittel, prosjektbeskrivelse, opplysninger om prosjektleder og prosjektansvarlig institusjon med attestasjon for ansettelsesforhold. Videre budsjett, plan for hvordan kunnskapen skal gjøres kjent for et vitenskapelig miljø og for revmatikere, tilknytning til andre prosjekter og eventuell annen finansiering.

Innkomne søknader vil bli vurdert av styret i Revmatikernes Forskningsfond - Marit Hanssens Minnefond. Faglig innhold, vitenskapelig og allmenn interesse og muligheter for gjennomføring av prosjektet vil bli vektlagt.

Ved nærmere opplysninger om forskingsfondet kan en takontakt med styrets leder, Erling Lervåg på tlf. 52 80 50 02 eller 926 12005.

Søknader sendes elektronisk til styrets leder.

Alternativt kan søknad sendes i skriftlig format til:

Erling Lervåg c/o Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Karmsundsgaten 134, 5528 Haugesund