1703 Ungdomshelg

Ungdomshelg for unge med barneleddgikt

16.-18 mars 2018 arrangerer Nasjonalt Kompetansesenter for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR) ungdomshelg for deg mellom 14-18 år med barneleddgikt. Snakk med din lege eller HSR om deltagelse.

På ungdomshelgen vil du bli kjent med andre med barneleddgikt, lære om sykdommen, og ha det gøy med andre ungdommer i samme situasjon.

Du vil få god mulighet til å utveksle erfaringer og tips om hvordan man kan ha det best mulig med sykdommen. Det blir diskusjon og undervisning om:

  • Sykdommen og behandling. Er det noe vi bør være spesielt obs på?
  • Fra barneavdeling til voksenavdeling; hvordan blir det?
  • Skole- og yrkesvalg
  • Skolen; råd og tips
  • Hvilke rettigheter har du?

Du kommer til å møte mange yrkesgrupper: Lege, syke– og hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiater og lærer. Dessuten vil du treffe en litt eldre ungdom som har barneleddgikt selv. En fra BURG, organisasjonen for barn og ungdom med revmatiske sykdommer, vil også komme og fortelle om organisasjonen og hva de gjør

Tilbud til foreldrene også!

En del av ungdomshelgen er også viet foreldre: På fredag har foreldre til deltagerne tilbud om å være med på en «opplæringsdag». Der blir det mulighet til både gruppesamtaler og møter med det tverrfaglige teamet for å få råd og veiledning knyttet til at barn med barneleddgikt skal leve et aktivt liv.

Inngår i behandlingen

Ungdomshelgen inngår som en del av din behandling og du vil bli undersøkt av lege under oppholdet. Du må derfor henvises til ungdomshelgen fra din lege. Siden ungdomshelgen regnes som en innleggelse, blir alt (inkludert reise) dekket både for deg og foreldrene dine.

Interessert?

Kontakt din lege eller sykepleier ved revmatologisk poliklinikk på HSR (tel 5280 5000) snarest dersom du ønsker å delta på ungdomshelgen.

Last gjerne ned informasjonsarket og ta med til din lege.

Frist for henvisning fra din lege til ungdomshelgen er 27. januar 2018.

Undgomshelgen arrangeres av

Barnemedisinsk avdeling, Post 1
Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi
tel 2307 3896, mona.roisland@oslo-universitetssykehus.no