Revmatisme hos barn og unge

Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA) er sykdommer som debuterer før fylte 16 år og varighet minst 6 uker. På norsk er samlebegrepet Barneleddgikt.

Les mer...

Utredning, behandling og oppfølgning

Revmatiske sykdommer hos barn under 16 år utredes enten på HSR eller på lokal ba...
Les mer...

Snart voksen? Hva nå?

Tverrfaglig undgomsteam

Lett tilgjengelig tilbud til ungdom med etablert JIA som er på vei over i voksen...
Les mer...

Nyttige lenker

Her finner du lenker og telefonnumre til viktige kompetansesentre og foreninger ...
Les mer...