Tverrfaglig team

Ved innleggelse til spesialisert revmatologisk rehabilitering, blir pasienten fulgt opp av et erfarent tverrfaglig team.

Revmatolog

Revmatolog er tilgjengelig i avdelingen sammen med assistentlege. Pasientene blir tatt i mot av assistentlege første dag. Revmatolog i avdelingen er behandlingsansvarlig. Legen(e) er ellers med på tverrfaglige møter i avdelingen.

Sykepleier

Sykepleieren har et særlig ansvar for å følge opp rehabiliteringspasienten gjennom døgnet. Sykepleieren bidrar i undervisningen, aktivitetsregulering og smertemestring. De gir hjelp til pasienter som har behov for assistanse, har ansvar for medikamenthåndtering og følger opp legens medisinske forordninger.

Ergoterapeut

Ergoterapeuten har fokus på at pasienten skal kunne mestre å delta i sine nødvendige og ønskelige aktiviteter i hverdagen. Smerter, trøtthet og nedsatt bevegelighet kan gi utfordringer med å mestre aktiviteter både hjemme, på arbeid og i fritiden. Balanse mellom ulike former for aktivitet og bevisst fordeling av krefter vektlegges. Ergoterapeuten kan gi råd om leddvern, ergonomi, tilrettelegging og aktivitetsregulering. Ergoterapeuten vurderer også håndfunksjon, tilpasser ortoser og har håndtrening under oppholdet.

Fysioterapeut

Ved innleggelse vil pasienten få en samtale og undersøkelse av fysioterapeut. Fysioterapeuten tilrettelegger for tilpasset trening slik at pasienten når sine mål, smertedempende tiltak, individuell rådgivning og veiledning i pasientens egentrening etter hjemreise.

Sosionom

Sosionomen fokuserer på sosiale aspekter ved livet med kronisk sykdom. Det kan for eksempel være utfordringer i forhold til arbeid, utdanning, økonomi og hjemmesituasjon. Pasientene kan få informasjon og veiledning vedrørende rettigheter og muligheter innen det offentlige og private hjelpeapparatet, og eventuelt hjelp med søknader og å komme i kontakt med relevante hjelpeinstanser.

Det er også tilknyttet farmasøyt, prest/samtalepartner og aktivitør til teamet. Ved behov kan du få time til ortopediingeniør.