Tverrfaglig samarbeid til beste for pasientene

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er en spenennde arbeidsplass. Rundt 130 mennesker med mer enn 50 ulike yrker jobber sammen til beste for våre pasienter.

Her finner du intervjuer med mange av våre medarebdiere som kan fortelle hva de jobber med og hva som gjør at de trives med å jobbe akkurat hos oss.

Du finner også informasjon om ledige jobber, og mulighet for å sende inn åpne søknader.

Nedenfor kan du laste ned mer informasjon om vårt sykehus og datterselskapet Rehabiliteirng Vest, samt bli kjent med noen av os som jobber her.