Tur- og friluftsliv

Rehabilitering Vest AS har en sentrumsnær beliggenhet, samtidig som vi har kort avstand til byens friluftsområder og turløyper tilpasset etter prinsipp om universell utforming.

Tur og aktiviteter ute er viktige elementer i vårt rehabiliteringsarbeid. Vi bruker Haugesunds flotte tur- og friluftsarenaer aktivt i våre programmer, og oppfordrer også deltagerne til selv å benytte områdene i tiden uten fastlagte aktiviteter.

Flere av områdene ligger i passe avstand fra Rehabilitering Vest for ettermiddags- og kveldsturer, og mange av stedene har fasiliteter for kaffe og en hvil før retur til Rehabilitering Vest.