Transport og parkering

Her finner du informasjon om transport og parkering ved opphold og besøk ved HSR og Rehabilitering Vest.

Reise til og fra opphold ved HSR

Gjennom Pasientreiser får du dekket billigste reisemåte når du reiser til og fra behandling og opphold hos oss. Reisen bestiller du selv via Pasientreiser på tlf 05515, eventuelt fremmer du selv krav om refusjon fra Pasientreiser i etterkant. Ta derfor vare på alle kvitteringer i forbindelse med reisen. Husk ved utskrivelse å få med bekreftelse på at du har vært innlagt.

Ved behov for spesialtransport må din fastlege lage en skriftlig bekreftelse på dette før innleggelsen.

Reisen hjem igjen hjelper vi deg med å bestille.

Reise i forbindelse med permisjon

Ved reiser i forbindelse med permisjon, må du dekke hele reisen selv.

Parkering

Kjører du egen bil må du benytte ordinær gateparkering i hehold til Haguesund kommunes parkeringsbestemmelser. Det finnes også parkeringshus i tilknytning til kjøpesenteret Markedet og i Sørhauggaten 6-7 minutters gange fra sykehuset.

Parkering i Haugesund sentrum og i parkeringshus er avgiftsbelagt, og du og/eller dine besøkende må selv sørge for å overholde gjeldende betingelser.

Heldagsparkering for 30,-

Langtidsparkering kan gjøres på kommunens langtids P-plass på Flotmyr Syd, cirka 2 kvartaler fra sykehuset. Her betaler du kun 30,- pr dag, og du kan forhåndsbetale for flere dager. Langtidsparkeringen ligger 7-8 minutters gange fra sykehuset, følg gang-/sykkelvei langs Karmsundgaten fra rundkjøringen rett nord for stadioen til undergangen ved sykehuset.

Langtidsparkering.jpg

Offentlig transport

Det er også et godt transporttilbud gjennom offentlige kommunikasjon. Ruteopplysningstelefonen tlf. 177 - gir info om kollektivtrafikk i det fylket du ringer fra.

Kystbussen og Bus4You trafikkerer strekningen Bergen-Stord- Haugesund-Stavanger med avgang hver time i begge retninger fra Haugesund, garantert plass og gode fasiliteter. Du finner alt om deres tilbud her:

Haugesund Lufthavn Karmøy har hyppige avganger og ankomster til/fra Oslo og Bergen i tillegg til internasjonale destinasjoner. Husk at reiser med fly skal bestilles gjennom Pasientreiser. Nyttig praktisk informasjon finner du her: