Tilbud og aktiviteter

Vi legger stor vekt på fysisk aktivitet, og tilbyr et bredt spekter av treningsformer.

Trening i sal, kondisjons- og styrketrening, håndtrening, trening i varmtvannsbasseng, og turer i friluft utgjør kjernen i vårt rehabiliteringstilbud. I tillegg får hver enkelt deltaker et tilpasset egentreningsprogram, som de også skal fortsette med etter oppholdet.

Vi har undervisning om ulike tema som smerter, fysisk aktivitet, kosthold og livsstil, og egen time med sosionom med informasjon om trygderettigheter.

På kveldstid kan man delta på arbeidsstua og sosiale arrangementer, eller ta i bruk byen og friområdene.