bassenget_900pxl

Terapibasseng og garderober renoveres

HSR har i vår fått ekstra midler og kan renovere terapibasseng og tilknyttede garderober. Arbeidene pågår nå i sommer, og renovert basseng med bedre garderobekapasitet gjenåpner 22. august.

HSRs terapibasseng er fra 1992, og fornyelse og renovering er derfor nødvendig for å holde standarden på anlegget.

Knyttet til selve bassenget skal selve fugene mellom flisene fornyes og forbedres, flåtene (platene) i taket skal festes på nytt og males, vinduer og dør til nødutgangen skal skiftes og belysningen langs veggene skal fornyes.

I tillegg skal både dame og herregarderobene og dusjene utvides og renoveres. I tillegg blir det ny og bedre adgangskontroll via nøkkelkort. Som følge av garderobeutvidelsene forsvinner tøylaget og vaktrom, og basseng- og hjertestansalarm flyttes ut i bassengområdet.

Arbeidene i og rundt bassenget er påkrevet. HSR fikk mulighet til å søke ekstra midler til såkalt «arbeidsintensive», ikke budsjetterte vedlikeholdsprosjekter da regjeringen i vinter la frem tiltakspakke mot ledigheten. Gjennom svært raskt arbeid med å få på plass prisunderlag og søknad har vi fått dekket cirka 50%, tilsvarende 1,4 millioner. Slik fikk vi fremskyndet arbeidene, og allerede fra høsten av kan vi tilby våre brukere et utbedret basseng og fornyede og større garderober.