Teamet

Vi har et erfarent og kompetent rehabiliteringsteam, som sammen vil bidra til at deltakerne kan nå sine mål.

Vårt høyt kompetente team består av fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, lege, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest og sykepleier i tillegg til andre støttefunksjoner. Legespesialist med kompetanse og erfaring med relevant pasientgruppe tilknyttes også rehabiliteringsteamet.

Vi jobber tverrfaglig, og tett sammen med de som kommer til rehabilitering hos oss. Det betyr at også deltakerne bidrar til å utforme tilbudet. Du er den fremste spesialisten på deg selv, og vi trenger den kompetansen for å tilpasse tilbudet så godt som mulig for deg, og legge en plan for oppholdet. Det er dine forventninger, behov og mål som danner grunnlaget for denne planen.

Vi ønsker å ha fokus på hele livssituasjonen din, og gripe fatt i dine ressurser og muligheter. Det er derfor viktig at du tenker grundig gjennom hva du ønsker å oppnå i løpet av oppholdet hos oss, og at du deltar aktivt i å utarbeide behandlingsplanen, og bidrar til å justere den underveis.