Teamet

Vi har et erfarent og kompetent rehabiliteringsteam, som sammen vil bidra til at deltakerne kan nå sine mål.

Les mer...

Fysioterapeuter

Fysioterapeuten er en sentral funksjon i våre rehabiliteringsprogrammer. Fysiote...
Les mer...

Ergoterapeut

Ergoterapeuter er spesialister på å tilrettelegge arbeid, fritid og hverdagsakti...
Les mer...

Sosionom

Sosionomer jobber med sosiale forhold, trygdeytelser og andre støtteordninger, r...
Les mer...

Lege

Rehabiliteringen inngår i ditt medisinske behandlingstilbud. For å bidra til de ...
Les mer...

Klinisk ernæringsfysiolog

Ernæringsfysiologen har en sentral rolle i oppbygningen- og vedlikehold av, kost...
Les mer...

Helsefaglige støttefunksjoner

Avgjørende for deltakernes resultat og gjennomføring av rehabiliteringsprogramme...
Les mer...