Takket av etter 17 års virke for revmatikerne

Gjennom 17 år har Synnøve Gudmundsen vært en viktig og aktiv støttespiller for både revmatikere og HSR. I går ble hun takket av.

Gudmundsen Synnøve_544pxl.jpg
Synnøve Gudmundsen har hele tiden vært en engasjert og viktig del av HSRs pasient- og pårørendearbeid. Hun har gjennom disse årene bidratt med innledninger, diskusjoner, erfaringsoverføring og sosiale tiltak mellom revmatikere på våre pasientkurs.

- Synnøve har vært en viktig del av våre pasientkurs. Hun har gitt av sine egne erfaringer og informert om muligheter og løsninger – og ikke minst synliggjort hvordan man kan leve godt med en kronisk diagnose. Dette har vært og er svært viktig for deltakerne på våre pasientkurs, forteller Ann-Vigdis D. Holi som koordinerer HSRs pasientkurs. Hun legger til at likemannsarbeidet og innledninger fra revmatikere fortsatt blir en viktig del av våre pasientkurs også etter Synnøves mangeårige innsats.

Synnøve har også i mange år bidratt som medlem og senere leder for HSRs pasient- og pårørendeutvalget, det som nå heter brukerutvalget. Her talte hun pasientenes sak knyttet til drift og utvikling av sykehuset så vel som med å forklare pasientenes behov for helsemyndighetene.

- Jeg har sett hvordan deltakerne blir trygge og har sett hvor mye deltagerne har igjen for å høre om hvordan personer i samme situasjon takler det å ha en kronisk sykdom, fortelle Synnøve, og legger til at det har vært spesielt givende å bidra til at kronikerne får et nettverk og henter erfaring.

Synnøve avsluttet også sin siste innledning med et veldig passende dikt:

Vår å være ærlig,
våg å være fri,
våg å føle det du gjør,
si det du vil si.
Kanskje de som holder munn
er reddere enn deg.
Der hvor alt er gått i lås,
må noen åpne vei.

Våg å være sårbar.
Ingen er av stein.
Våg å vise hvor du står.
STå på egne bein.
Sterk er den som ser seg om
og velger veien selv.
Kanskje de som gjør deg vondt
er svakest likevel.

Våg å være nykter.
Våg å leve nå.
Syng, om det er det du vil.
Gråt litt om du må.
Tiden er for kort til livet.
Bruk den mens du kan.
Noen trenger alt du er,
Og at du er sann.