Haugesund 06051´2015Dagen for å sjekke føflekker: Overlege Holger BenthienFoto: Alfred Aase

Ta SAFE testen

Norge er ikke bare blant de land i verden som har høyest forekomst av føflekkreft, vi ligger også helt på topp i Europa når det gjelder dødelighet. Huskeregelen SAFE kan redde liv.

Hvert år får rundt 2000 nordmenn føflekkreft og over 300 dør. Hvis føflekkreft oppdages tidlig, kan det redde liv. Men mange vet ikke hva de skal se etter, og kommer sent til legen.

Med en ny huskeregel håper vi det vil bli enklere å huske faresignalene. For at mange skal bli kjent med huskeregelen, må vi gå sammen om å spre budskapet. Her er deres hjelp viktig!

I huskeregelen SAFE står hver bokstav for et av faresignalene for føflekkreft: Er føflekken blitt 

Større
Asymmetrisk
Flerfarget
Endret            ta kontakt med lege!